Ερώτηση βουλευτών του Σύριζα – Προοδευτική Συμμαχία για Κέντρο Υγείας Μεγάρων

Για αναξιοποίητες δυνατότητες που θα απέδιδαν τα μέγιστα ως προς την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Μεγάρων με απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν λόγο και επισημαίνουν βουλευτές του Σύριζα-Προοδευτική Συμμαχία, οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση στη βουλή προς τον αρμόδιο υπουργό, με πρωτοβουλία του βουλευτή δυτικής Αττικής Γιώργου Τσίπρα.

Αναλυτικά οι διαπιστώσεις και η ερώτηση στη βουλή, σύμφωνα με το δελτίο τύπου:

Στις 23/11/20 ο Δήμαρχος Μεγάρων διαβίβασε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μεγάρων παραμένει προβληματική λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού. Το ιατρείο δεν λειτουργεί με εφημερίες τις ημέρες που εφημερεύει το Θριάσιο Νοσοκομείο και κινδυνεύει λίαν συντόμως να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε εφημερίες.

Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι στις 9/1/20 σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις και ανακοινώθηκε ότι το Κέντρο Υγείας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και με εφημερίες όταν δεν εφημερεύει το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Έκτοτε το Κέντρο Υγείας επιφορτίστηκε με πρόσθετα καθήκοντα καθώς διαθέτει χώρο υποδοχής και εξέτασης Covid. Παραταύτα, όπως επισημαίνουν και οι τοπικές αρχές, το προσωπικό παραμένει ελλιπές.

Διαπιστώνεται ότι, παρά τις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας, δεν υπάρχει ανταπόκριση των γιατρών στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη. Επισημαίνουμε ότι οι προκηρύξεις αυτές δεν αφορούν την πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πώς αν επρόκειτο για μόνιμο προσωπικό θα ήταν σαφέστατα ελκυστικές.

Στις αιτίες μη ανταπόκρισης γιατρών στις προκηρύξεις πρόσληψης θα πρέπει να προσθέσουμε ότι περιέχεται σε γνώση των υποψηφίων γιατρών ότι στο Κέντρο Υγείας δεν υπάρχει πρόνοια για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών με μόνιμη θέση φύλαξης. Στο Κέντρο Υγείας έχουν εντοπιστεί συχνά περιστατικά βίας. Πολύ πρόσφατα, στις 27/11/20 το Κέντρο Υγείας υπέστη επίθεση πολυπληθούς ομάδας ατόμων με αποτέλεσμα να απειληθεί το ιατρικό προσωπικό και σημειώθηκε θραύση του τζαμιού της πόρτας εισόδου.

Πλήθος περιστατικών βίας έχουν καταγραφεί εντός του 2020 και έχουν τονιστεί με δημόσιες καταγγελίες ιατρών του Κέντρου Υγείας και στον Υπουργό Υγείας όταν ανακοινώθηκε η 24ωρη λειτουργία στις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Τέλος, όσον αφορά και το απαραίτητο επικουρικό προσωπικό, αξιοσημείωτο και είναι το γεγονός ότι Περιφέρειες ανά την Ελλάδα πριμοδοτούν με πρόσθετη αποζημίωση ύψους από 350 ως 500 ευρώ σε μισθούς γιατρών που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Υγείας και φορείς Πρωτοβάθμιας Υγείας για μια τριετία. Στις αρχές Μαΐου υπήρξε σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε και η Περιφέρεια Κρήτης στις αρχές Σεπτεμβρίου βάσει του Επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτη 2014-2020 που αφορά τις μισθοδοσίες ειδικευμένου προσωπικού που προσλήφθηκε από 1/2/2020 μέχρι το τέλος του 2023

Ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν, εκτός της υγειονομικής κρίσης, από Περιφέρειες και ΟΤΑ που είχαν στόχο να παράσχουν κίνητρα για τη στελέχωση δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Αυτό συμβαίνει διότι από τον Απρίλιο του 2020 για το εναπομείναν υπόλοιπο του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει από το Ευρ. Συμβούλιο ανοίξει η δυνατότητα ανασχεδιασμού δράσεων εντός του πλαισίου Coronavirus Response Initiative Plus και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8 Απριλίου του 2020 απελευθερώνει πόρους του ΕΣΠΑ παρέχοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 100% από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για συγκεκριμένες εθνικές ανασχεδιασμένες δράσεις που αφορούν προσλήψεις και στον τομέα της Υγείας.

Η Περιφέρεια Αττικής όχι μόνο δεν κινήθηκε στην παραπάνω βάση αλλά αντιθέτως έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα εντάσσονται ιδιώτες γιατροί και ιατρικές εταιρίες σε προγράμματα ενίσχυσης μη επιστρεπτέας προκαταβολής που διαχειρίζεται.

Σε συνέχεια των παραπάνω

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

Πόσες εκ των θέσεων γενικών γιατρών που προβλέπονται στον Οργανισμό του Κέντρου Υγείας έχουν καλυφθεί;

Πόσες εξ αυτών καλύπτονται με μόνιμο ιατρικό προσωπικό; Πόσες αντιστοίχως είναι οι προβλεπόμενες θέσεις ειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και ποια η κάλυψη τους με μόνιμο προσωπικό;

Ποιες είναι οι ελλείψεις στις υπόλοιπες προβλεπόμενες από τον Οργανισμό του ΚΥ βασικές ιατρικές ειδικότητες, που είναι αναγκαίες για την 24ωρη πλήρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας;

Θεωρεί ότι αν προκηρυχθούν θέσεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον;

Γιατί δεν μεριμνά το Υπουργείο, σε συνδυασμό με την Περιφέρεια, προκειμένου να δοθούν μισθολογικά κίνητρα μέσω Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών προγραμμάτων σε ενδιαφερόμενους γιατρούς όπως έπραξαν οι παραπάνω τοπικές αρχές;

Γιατί η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε κεντρικά την πρωτοφανή ευελιξία του ΕΣΠΑ, που από τον Απρίλιο προβλέπει με κάλυψη 100% από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και χωρίς τη συνήθη γραφειοκρατία, τη δυνατότητα κάλυψης πρόσληψης έκτακτου προσωπικό στην πρωτοβάθμια Υγεία;

Εν μέσω πανδημίας έχει υπάρξει πρόνοια για την ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των κέντρων Υγείας Ελευσίνας, Ασπρόπυργου; Γιατί δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στη Μάνδρα;

Γιατί παράλληλα δεν προκηρύσσονται θέσεις φύλαξης στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων εφόσον χρονίζει το αίσθημα ανασφάλειας λόγω τακτικών επιθέσεων στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων;

Ζητούνται:

Οι Οργανισμοί των Κέντρων Υγείας της Δυτικής Αττικής με τις προβλεπόμενες θέσεις και τις καλυμμένες θέσεις Ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Τσίπρας
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νίκος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Παρόμοια άρθρα

Back to top button