Ερώτηση για την ενίσχυση στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, υπέβαλλε ο Αθ. Μπούρας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό με θέμα τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σε μικρούς παραγωγούς, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Αναλυτικά η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:

«Με βάση την υπ’ 119/245028/7-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ τεύχος Β’ 3836/9.09.2020), παραγωγοί που διαθέτουν ζωϊκές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 θηλυκά ενήλικα (άνω του ενός έτους) αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες εντός του 2019, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.

Έχουν διαπιστωθεί, όμως, περιπτώσεις στις οποίες ενώ οι παραγωγοί που προαναφέρθηκαν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, δε συμβαίνει το ίδιο με τις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες με τις οποίες συνεργάζονται.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι μεταποιητικές μονάδες δεν είναι συνεπείς απέναντι στο πρόγραμμα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.), κατά συνέπεια, οι παραγωγοί ενώ υπέβαλαν την αίτησή τους ως όφειλαν δεν επωφελήθηκαν της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν ένσταση οι παραγωγοί που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την κρατική ενίσχυση;».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button