Επίλυση προβλημάτων παιδικών σταθμών από το δήμαρχο

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», μέχρι σήμερα στερείται εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, παρότι αυτός έχει διαβιβασθεί εγκαίρως, προς έγκριση, στις αρμόδιες αρχές της κεντρικής διοίκησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία δυσλειτουργιών στο έργο και τη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου Μεγαρέων, όπως για παράδειγμα οι παιδικοί σταθμοί, σε ό,τι αφορά την αγορά και προμήθεια αναλωσίμων (φωτοτυπικό χαρτί, μπογιές, χαρτόνια κ.α.), πετρελαίου και πρώτων υλών για την προετοιμασία του καθημερινού συσσιτίου των νηπίων, καθώς οι συμβάσεις με τους προμηθευτές έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2013 και δεν υπάρχουν συνεχιζόμενες για το 2014.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γιάννης Μαρινάκης γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η λειτουργία των παιδικών σταθμών, για τους εργαζόμενους γονείς, φρόντισε με προσωπικά του έξοδα να προμηθευθούν οι παιδικοί σταθμοί τα απαραίτητα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν ανοιχτοί και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του «ΗΡΟΔΩΡΟΥ». Έτσι ότι αφορά στη σίτιση, θέρμανση και προμήθεια εποπτικού υλικού (φωτοτυπικό χαρτί κ.α.) διατέθηκαν όλα τα απαραίτητα από το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γιάννη Μαρινάκη με σκοπό την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button