Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων – Τετάρτη 12/11

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1.  Αναμόρφωση προϋπ/σμού Δήμου οικον. έτους 2014.

 

2.  Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2014 αποφ. Διοικ. Σ/λίου του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» περί ορθής επανάληψης της 57/2014 αποφάσεως περί αναμορφώσεως του πρ/σμού.

 

3.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 133/2014 απόφ. Δημοτικού Σ/λίου περί τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2014.

 

4.  Έγκρισης της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμούτου Δήμου Μεγαρέων Γ’ Τριμήνου 2014.

 

5.  Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και Δήμου Μεγαρέων για την υλοποίηση προγράμματος λειοτεμαχισμού και μεταφόρτωσης των ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου στην περιοχή του Δήμου Μεγαρέων που συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου και μεταφοράς αυτών στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής.

 

6.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής «περί σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών».

 

7.  Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.

 

8.  Σύσταση Επιτροπής Τροποποιήσεων Σχεδίου Πόλεως.

 

9.  Γνωμοδότηση για την μελέτη και την κατασκευή του έργου εκτροπής χειμάρρου Αγ. Παρασκευής προς τον χείμαρρο Μαυρατζά με κλειστή διατομή.

 

10. Έγκριση της Μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Π.Ε.Ο.Α.Κ. με την προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στο τμήμα της από τον κόμβο Καρδατά Μεγάρων έως την Χ/Θ 35+840 (περιοχή Γεφυράκι) Ν. Περάμου για την υποβολή αιτήματος προς την ΔΕΣΕ – Δ3.

 

11.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Στίλπωνος».

 

12.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Βαγιανού».

 

13. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων».

 

14.  Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σιθνίδων».

 

15.  Ψήφιση πίστωσης για «Δαπάνες τελετής ενθρόνισης νέου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος».

 

16.  Περί εκμίσθωσης κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Μεγαρέων.

 

17.  Περί εξομοίωσης της τιμής εισιτήριου προαστιακού στους σταθμούς Κινέττας και Μεγάρων.

 

18.  Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 16/2014 αποφ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ «περί τοποθέτησης ποτιστρών και ταϊστρών για αδέσποτα ζώα σε σημεία της πόλεως των Μεγάρων καθώς και στους οικισμούς».

 

19.  Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 17/2014 αποφ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ «περί έγκρισης κοπής ή μη ενός φίκου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 106».

 

20.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαρέων.

 

21. Καθορισμός τελών ύδρευσης για την περιοχή Αγίου Παντελεήμονα για την Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου για το έτος 2015.

 

22.  Καθορισμός ετήσιου τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2015.

 

23.  Καθορισμός τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2015.

 

24.  Καθορισμός τέλους χρήσεως αιγιαλού για το έτος 2015.

 

25.  Καθορισμός τέλους εμποροπανηγύρεων  για το έτος 2015.

 

26.  Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2015.

 

27.  Καθορισμός τελών χρήσεως οδών, πλατειών, και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015.

 

28.  Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2015.

 

29.  Καθορισμός τέλους χρήσεως Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015.

 

30.  Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Σφαγείων για το έτος 2015.

 

31.  Καθορισμός τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2015.

 

32.  Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button