Ενημέρωση για την εξέλιξη της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στο Θριάσιο πεδίο

Οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις δεν πρέπει να συνδέονται με την εξέλιξη και την προώθηση των προβλημάτων.

 

Το αποχετευτικό δίκτυο του Θριασίου είναι ένα από αυτά.

 

Το παρακάτω άρθρο αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και στις προσπάθειες της Αντιπεριφέρειας Δυτ. Αττικής για την ολοκλήρωση του.

 

Θριάσιο πεδίο και αποχετευτικό έργο

Η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων στο Θριάσιο πεδίο αποτέλεσε διαχρονικό και καθολικό αίτημα του Λαού της περιοχής, για την υλοποίηση του οποίου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο αείμνηστος Δήμαρχος Ελευσίνας Αμπατζόγλου Γιώργος.

 

Για δε την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής η ολοκλήρωση του βρίσκεται στις πρώτες προτεραιότητες μας, γι’ αυτό άλλωστε έχουμε μέχρι σήμερα πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες.  

 

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για την εξέλιξη, τα προβλήματα και κυρίως τις προοπτικές του έργου.  

 

Γενική εικόνα

Το έργο έχει προχωρήσει εξυπηρετώντας περίπου το 43,4% των αναγκών της περιοχής, ενώ κατασκευάστηκε και το ΚΕΛΘ (κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Θριασίου) δεχόμενο σήμερα το 10% της συνολικής του δυναμικότητας, όμως εξ’ αιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση, ή νέων που εμφανίστηκαν στην πορεία υλοποίησης καθυστερεί σημαντικά η ολοκλήρωση του έργου.

 

Αρχικοί στόχοι

 • Η Ε.ΥΔ.Α.Π ανέλαβε να κατασκευάσει το πρωτεύονδίκτυο μήκους 36.000 m.
 • Η τότε Νομαρχία Δυτικής Αττικής τοδευτερεύον μήκους 195.000m και την κατασκευή 5.500 φρεατίων. 
 • Οι Δήμοι του Θριασίου πεδίου το τριτεύον, δηλαδή τις συνδέσεις από το πεζοδρόμιο μέχρι το δευτεροβάθμιο δίκτυο αποχέτευσης.
 • Οι χρήστες του δικτύου να συνδέσουν τα ακίνητα με το τριτεύον  που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.
 • Επιπλέον η αποπεράτωση του συνδέεται με την εγκατάσταση των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών του ΟΕΚ στην περιοχή Iris.

 

Υπάρχουσα κατάσταση

 • Η Ε.ΥΠ.Α.Π έχει ολοκληρώσει το πρωτεύον δίκτυο, καθώς και το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Θριασίου (ΚΕΛΘ).
 • Το ΚΕΛΘ κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί 120.000 κατοίκους, αξιοποιείται όμως μόνο από 12.000 δηλαδή μόλις από το 10%.
 • Η Περιφέρεια κατασκεύασε 184.558,59 m που αντιστοιχούν στο 93%, και 5.075 φρεάτια που αντιστοιχούν περίπου στο 93%.
 • Η Ε.ΥΔ.Α.Π προκειμένου να προχωρήσουν εσωτερικά οι συνδέσεις από τα ακίνητα έως το πεζοδρόμιο, έχει εγκρίνει δάνειο ύψους 1.500,00 ευρώ ανα χρήστη, η αξιοποίηση του όμως βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  
 • Οι Δήμοι, σε σχέση με το λειτουργικό δίκτυο έχουν προχωρήσει σε 6.600 συνδέσεις που αντιστοιχούν στο 43,4 % των συνδέσεων, κατανεμημένες σύμφωνα με τον πίνακα.

 

ΔΗΜΟΣ                                ΠΡΟΒΛΕΨΗ                       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ                      %

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                               6.600                                    3.500                       53,8

ΜΑΓΟΥΛΑ                                 1.200                                     1.000                      83,0

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                       4.500                                     1.500                      33,3

ΜΑΝΔΡΑΣ                                 3.000                                       600                       20,0 

 

ΣΥΝΟΛΟ:                                 15.200                                     6.600                     43,4

                               

Προβλήματα

Δυο είναι τα βασικά προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση του έργου:

 

1.Το δίκτυο που έχει ήδη κατασκευαστεί δεν έχει παραληφτεί από επταμελή επιτροπή,απαρτιζόμενη από εάν εκπρόσωπο από κάθε  Δήμο, τρεις από την Αντιπεριφέρεια και έναν από Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η επιτροπή επικαλούμενη τεχνικές αστοχίες δεν το παραλαμβάνει με αποτέλεσμα το έργο έχει μπλοκαριστεί, ακόμα και εκεί που θα μπορούσε να προχωρήσει όπως πχ κάνοντας επιπλέον συνδέσεις στην Κάτω Ελευσίνα.  

 

2.Κατά την διάρκεια τις κατασκευής του εμφανίστηκαν διάφορες δυσκολίες που συνοπτικά και κατά περιοχή είναι οι ακόλουθες:

 

Δήμος Ελευσίνας

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Κάτω Ελευσίνα εξ’ αιτίας του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και σε πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων.

 

Δήμος Μάνδρας

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο παλαιό δίκτυο ύδρευσης αμιάντου,  με αποτέλεσμα όταν επιχειρείται η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου να υπάρχουν συνεχείς βλάβες.

 

Δήμος Ασπρόπυργου

Τα προβλήματα εντοπίζεται στην οικονομική αδυναμία του Δήμου να προχωρήσει το τριτεύον, καθώς και στην ύπαρξη πολλών διασταυρούμενων παλαιών δικτύων αγωγών κοινής ωφέλειας, που με τις υπάρχουσες μελέτες μπορούν να αντιμετωπιστούν.  

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προκειμένου το έργο να ‘ξεμπλοκαριστεί’ έγιναν επανειλημμένες συσκέψεις στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, όπου καταγράφτηκαν τα προβλήματα και οι λύσεις που μπορούν να δοθούν, ως εξής: 

 • Ο ανάδοχος να προχωρήσει στην αποκατάσταση των αστοχιών σε εκείνα τα σημεία που αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη.
 • Τυχόν διαφωνίες ανάμεσα στον ανάδοχο, στην Ε.ΥΔ.Α.Π και στη διοίκηση να επιλυθούν μέσω της δικαστικής οδού.
 • Από την Αντιπεριφέρεια βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια  να παραλάβει η επιτροπή το έργο, δίνοντας στον Δήμο Ελευσίνας την δυνατότητα να προκηρύξει διαγωνισμό για να προχωρήσουν οι εκκρεμείς συνδέσεις.
 • Η Ε.ΥΔ.Α.Π θα αναζητήσει τυχόν ευθύνες για αστοχίες της μελέτης που οδήγησαν στις καθυστερήσεις, χωρίς όμως εξ’ αιτίας αυτής της διαδικασίας να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. 
 • Η ανάγκη να πέφτει όλο και μεγαλύτερη ποσότητα λυμάτων στο Κ.Ε.Λ.Θ, που σήμερα υπολειτουργεί, θα λυθεί υποχρεωτικά στον βαθμό που προχωρούν οι συνδέσεις.
 • Τα προβλήματα αποφράξεων που παρουσιάζονται εξασφαλίστηκε να αντιμετωπίζονται άμεσα από Ε.ΥΔ.ΑΠ, Περιφέρεια και Δήμους.

 

Χρηματοδοτήσεις του έργου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδότησε το έργο, διαπιστώνοντας καθυστερήσεις στην εκτέλεση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, εξέδωσε στις 24 Ιούνιου 2014 δια του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου καταδικαστική απόφαση, στην οποία αναφέρει πως εάν δεν ολοκληρωθεί θα επιβληθούν κυρώσεις άλλα και χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους αποπεράτωσης του!

 

Κατόπιν αυτών, επειδή καθένας αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα να ‘τρέξουμε’, προβλέφτηκαν στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που έγινε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου στις 09/07/2015 75.000,00 ευρώ για την μελέτη του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενώ για την μελέτη ολοκλήρωσης της Κάτω Ελευσίνας 600.000,00 ευρώ. 

 

Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξης των διαγωνισμών, έτσι ώστε να προχωρήσουν ταυτόχρονα και οι δυο μελέτες.

 

Η χρηματοδότηση του έργου θα αντιμετωπιστεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής, όπου η χρηματοδότηση δικτύων αποχέτευσης είναι απολύτως επιλέξιμη. 

 

Συμπερασματικά

Η παραπάνω περιγραφή της εξέλιξης του αποχετευτικού δικτύου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων ενός άρθρου, θεωρώ πως απαντά στα βασικά  τουλάχιστον ερωτήματα που έχουν οι πολίτες για την πορεία ενός έργου  που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.

Από εκεί και ύστερα, επειδή αυτό που ενδιαφέρει είναι να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης, η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής θα κινηθεί στις εξής κατευθύνσεις:

 • Θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους πολίτες για την εξέλιξη του.
 • Θα εντείνει την συνεργασία με όλους τους Δήμους του Θριασίου.
 • Θα συνεχίσει να απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκομένους και να παίρνει όσες πρωτοβουλίες χρειαστεί για την προώθηση του.
 • Θα παρακολουθεί στενά και θα παρεμβαίνει, έτσι ώστε όλα όσα αναφέρονται ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων να πραγματοποιηθούν.

 

Να σημειωθεί πως η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου στο Θριάσιο πεδίο αφορά τους αρχικούς σχεδιασμούς που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται περιοχές όπως πχ το Ρουπάκι η τα Νεόκτιστα Ασπροπύργου των οποίων η ένταξη βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

Επίσης το έργο της αποχέτευσης στον Παράδεισο του Δήμου Ελευσίνας  θα συμπεριληφθεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της περιφέρειας που θα συζητηθεί στο Περιφερειακό συμβούλιο, ενώ η περιοχή ‘αεροδρόμιο’ θα ενταχθεί αμέσως μετά την πράξη εφαρμογής της περιοχής και την διάνοιξη του οδικού δικτύου.

 

Τέλος στο πιο κρίσιμο ερώτημα που ασφαλώς είναι πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους το αποχετευτικό δίκτυο του Θριασίου πεδίου, ο στόχος της Αντιπεριφέρειας είναι πριν από την εκπνοή της παρούσας θητείας μας.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button