Εισήγηση για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων ελαιοπαραγωγών

Από την μεγάλη πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στην Κινέττα είναι γνωστό ότι υπήρξαν τεράστιες καταστροφές αφού κάηκαν χιλιάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, ζώα ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.
Ανάμεσα σε αυτούς που επλήγησαν και υπέστησαν ζημία και απώλεια εισοδημάτων είναι και οι ιδιοκτήτες φυτικού κεφαλαίου αφού κάηκαν περίπου τρείς χιλιάδες (3.000) ελαιόδενδρα.
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης με σχετικό έγγραφό του (αριθμ. Πρωτ: 17261/13 .9.2018) προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με κοινοποίηση στον ΕΛΓΑ, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής συνηγορεί και εισηγείται την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Στο σχετικό έγγραφο του Δημάρχου αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σας γνωστοποιούμε ότι από την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου 2018 στην περιοχή Κινέττα του Δήμου Μεγαρέων ζημιώθηκε, μεταξύ άλλων, σημαντικός αριθμός ελαιοδένδρων, των οποίων οι κάτοχοι δεν υποβάλλουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης ΟΣΔΕ – δήλωση καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ, ώστε να δικαιούνται αποζημίωση από τον εν λόγω αρμόδιο φορέα.
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην υπηρεσία μας οι πληγέντες – κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων ελαιοδένδρων, είτε τηλεφωνικά είτε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ο συνολικός αριθμός των ελαιοδένδρων που κάηκαν ολοσχερώς ή μερικώς ανέρχεται σε 3.000.
Προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών και η ανασύσταση των ζημιωθέντων ελαιώνων ώστε να στηριχθεί ο ελαιοκομικός τομέας της περιοχής του Δήμου Μεγαρέων και το εισόδημα των πληγέντων ελαιοπαραγωγών, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη λήψη μέτρων και αποφάσεων ώστε να καθοριστούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στη συγκεκριμένη κατηγορία πληγέντων.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συνεργασία.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button