Έγκριση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής στάθμευσης

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίνεται χρηματοδότηση προς το δήμο Μεγαρέων για την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δημοτικού χώρου στάθμευσης.

 

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

 

Η ολοκληρωμένη πρόταση του δήμου Μεγαρέων ήταν από αυτές που αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, καθότι το έργο κρίθηκε ως ουσιαστικής σημασίας βάσει των αρχών του προγράμματος που στοχεύουν στην αναζωογόνηση των πόλεων.

 

Η διοίκηση του δήμου, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που προσφέρεται προκειμένου να διαμορφωθούν υποδομές που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Ο έλεγχος της στάθμευσης στις σύγχρονες πόλεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την λειτουργικότητα των πόλεων και συμβάλλει πολύπλευρα στην οικονομική δραστηριότητα των πόλεων.

 

Παράλληλα με το ολοκληρωμένο σύστημα στάθμευσης η διοίκηση του δήμου προωθεί ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στην πόλη.

 

Με την ολοκλήρωση των έργων οι δημότες κερδίζουν από την οργάνωση της στάθμευσης, καθώς το σύστημα ενημέρωσης μειώνει τις άσκοπες μετακινήσεις, συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας και στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο.

 

Η προστιθέμενη αξία του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης ενισχύει την ποιοτική αναβάθμιση του δήμου και συμβάλει στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της πόλης.

 

Η διοίκηση του δήμου και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μαρινάκης τονίζουν ότι οι δημότες δεν επιβαρύνονται οικονομικά, αντίθετα η οργάνωση και η βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης, η βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου αποτελούν απαραίτητα συστατικά της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης προς όφελος της τοπικής οικονομίας και των δημοτών.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button