Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος Ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 συζητήθηκε η πρόταση – εισήγηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων, για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης αποβλήτων τηγανελαίων, με την συνεργασία και υπογραφή σχετικής σύμβασης με την Εταιρεία « IONIAN RECYCLE ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π.».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη για το Δήμο κι επιπλέον θα υπάρξει και ανταποδοτικό κοινωνικό όφελος με την παροχή δωρεάν υλικών προς τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Μεγαρέων.
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση του θέματος αποφασίστηκε ομόφωνα η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος.
Βάσει της Συμβάσεως που θα υπογραφεί με την συγκεκριμένη εταιρεία θα γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

  • Ενημέρωση των δημοτών ώστε να γίνει ευρέως γνωστό το πρόγραμμα και τα σημεία συλλογής
  • Οργανωμένη και ασφαλής συλλογή των υγρών αποβλήτων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ανά πέντε ημέρες και την ασφαλή αποθήκευσή τους
  • Μεταφορά των απόβλητων (τηγανόλαδων) στις συνεργαζόμενες βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμου, με κόστος που βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία
  • Από κοινού (Δήμος – Εταιρεία) ενέργειες ευαισθητοποίησης των μαθητών, δασκάλων αλλά και του συνόλου των δημοτών ώστε να συμμετάσχουν στην συλλογή των τηγανελαίων στην πηγή παραγωγής τους δηλαδή στα σπίτια μας και στους επαγγελματικούς χώρους

    Για ποσότητα 10.000 λίτρων θα παρέχονται, ανταποδοτικά, υλικά αξίας 2.300 ευρώ στα Σχολεία του Δήμου.

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής των Μεγάρων από τα υγρά απόβλητα αλλά και η μεταλαμπάδευση των ορθών πρακτικών ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, στους αυριανούς ενεργούς πολίτες.
Το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, συνίσταται στην αποτελεσματική προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και του Βιολογικού καθαρισμού από τα βρώσιμα απόβλητα τηγανέλαια και φυσικά στο κοινωνικό ανταποδοτικό όφελος με την παροχή υλικών που χρειάζονται άμεσα τα Σχολεία του Δήμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button