Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεγαρέων δια τηλεδιάσκεψης σήμερα 22/06

Με σημαντικότερα θέματα την έγκριση προϋπολογισμού 2021 και ενημέρωση - συζήτηση για το μνημόνιο συνεργασίας ΟΛΕ και ΔΕΣΦΑ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) οικονομικού έτους 2021.

3. Ενημέρωση – συζήτηση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε. Α.Ε) και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης και προώθησης της διαθεσιμότητας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) /Liguefied Natural Gas (LNG), ως καυσίμου περιβαλλοντικά φιλικού, προς όφελος των πολιτών της χώρας, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή μη των υπ’ αριθ. 9/2021 και 11/2021 αποφάσεων του Σ/λίου της Κοινότητας Μεγαρέων που αφορούν την διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων».

5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή μη δέσμευσης μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην πρόσοψη του καταστήματος του κ. Αδαμάντιου Καραμπλάκα».

6. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 315/2018 απόφασης του Δ.Σ/λίου

7. Περί της παραχώρησης αίθουσας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου στο 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button