Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 29/11

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει για την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 40/2022, απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ <<Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης της Εισηγητικής Έκθεσης Χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2022>>.

2. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 47/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής <<Περί έγκρισης αριθμών ιδιοκτησίας στην επέκταση σχεδίου πόλεως>>.

3. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 48/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής <<Περί έγκρισης της μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα με δ.τ. «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», στην θέση ΠΑΛΙΑΒΡΥΣΗ- ΔΕ Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων» με πρόσωπο επί Δημοτικής οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως>>.

4. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 49/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής <<Περί έγκρισης μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για τον κ. Κόζιαρη Φώτιο του Κων/νου, εμπρός από την ιδιοκτησία του, επί της οδού Βυζαντίου 33 στα Μέγαρα >>.

5. Περί έγκρισης ή μη δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης, στο χώρο του καταστήματος του κ. Κοροπούλη Γεώργιου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 99 στα Μέγαρα

6. Περί έγκρισης ή μη δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης, στο χώρο καταστήματος- φαρμακείο- της κ. Χαρτοφύλακα Ελένης, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 105 στα Μέγαρα

7. Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων (Π21) & (Π60) και σχεδίαση οδοστρώματος, στη νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας Βασ.Φρειδερίκης (Λυτάρα), επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Μέγαρα

8. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 8/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ <<Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ' δόση 2022) >>.

9. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 9/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ <<Περί κατανομής συμπληρωματικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα την κάλυψη της δαπάνης θέρμανσης >>.

10. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 10/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ <<Περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024>>.

11. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ <<Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Περάμου, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των Δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)>>

12.Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 5/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ <<Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)>>

13.Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ <<Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)>>.

14. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ <<Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)>>.

15. Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 8/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ <<Περί παραχώρησης χρήσης των χώρων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) για την λειτουργία των δομών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)>>

16. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Γιώργη» στη θέση Δ.Ε. Νέας Περάμου Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την Περιφέρεια Αττικής–Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτ. Αττικής

17. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου με τίτλο «Πτηνοτροφείο εκτροφής ωοτόκων ορνίθων» στη θέση «Κουλουριώτικο Μονοπάτι» του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button