16,5 εκ. ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Μεγαρέων για τη διέλευση του καλωδίου

Με δελτίο τύπου ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει για το ιστορικό των ενεργειών σχετικά με τη διέλευση του αγωγού υπερυψηλής τάσης για τη διασύνδεση της Κρήτης μέσω του Δήμου Μεγαρέων.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου:

Στις 15 Απριλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων γνωμοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας «διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας της νήσου Κρήτης με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», επειδή ήταν αόριστη.

Στη συνέχεια συστάθηκε επιτροπή αγώνα, που ανέλαβε μεταξύ άλλων δράσεις ενημέρωσης, όπως η ημερίδα με θέμα «Επιπτώσεις της υπόγειας διέλευσης καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος υπερυψηλής τάσης ±500Κν (διασύνδεση Κρήτης – Αττικής μέσω Μεγάρων)» που συνδιοργανώθηκε από την επιτροπή αγώνα το σύλλογο Επιστημόνων Μεγάρων και το Δήμο Μεγαρέων στις 3 Ιουλίου 2019. Παράλληλα ο Δήμαρχος Μεγαρέων είχε συνεχείς διαβουλεύσεις με τον ΑΔΜΗΕ και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι αρμόδιοι επιστήμονες, ηλεκτρολόγοι – μηχανολόγοι, καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασαν με πειστικά επιχειρήματα, μέσα από μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση και με αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία πως το καλώδιο αυτό, που θα είναι θαμμένο σε βάθος σχεδόν 2 μέτρων και καλυμμένο με μπετόν από πάνω, δε θα έχει επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Αναζητήθηκε και η αντίθετη άποψη, όμως δεν υπάρχει ούτε ένας επιστήμονας του αντικειμένου, που να υποστηρίζει το αντίθετο.

Παρά το γεγονός της μη επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών, επειδή θα υπάρξει όχληση κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης στις συνεχείς επαφές με τον ΑΔΜΗΕ και τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη διεκδίκησε την όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση της περιοχής και βέβαια αντισταθμιστικά έργα.

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων επετεύχθησαν τα εξής:

 • Το σημείο προσαιγιάλωσης δεν θα είναι στην κατοικημένη περιοχή του Άη Νικόλα, αλλά στην περιοχή Κατσούλη Μαντράκι, στο σημείο τέρμα ανατολικά.
 • Η διέλευση του καλωδίου δε θα θίξει καμία ιδιοκτησία.
 • Η διέλευση δε θα γίνει μέσα από την κατοικημένη περιοχή της Νέας Περάμου.
 • Η διέλευση θα γίνει παράλληλα με τον παράδρομο της Εθνικής Οδού
 • Η εγκατάσταση μετατροπής του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, το μοναδικό κομμάτι του έργου, που ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις, σύμφωνα με τους καθηγητές, θα γίνει σε περιοχή του Ασπροπύργου.
 • Στο σημείο προσαιγιάλωσης δε θα γίνεται καμία μετατροπή παρά ένωση του υποθαλλάσιου με το υπόγειο καλώδιο.

Πολύ σημαντικό για το Δήμο μας είναι και το γεγονός πως κατά τη διάρκεια των επαφώνδιαβεβαιώθηκε πως θα γίνουν αντισταθμιστικά έργα σε όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές. Ως επισφράγισμα αυτών των διαπραγματεύσεων ο Δήμος Μεγαρέων έχει αποστείλει και σχετικό έγγραφο προς τον ΑΔΜΗΕ, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα έργα, που διεκδικεί ως αντισταθμιστικά οφέλη της διέλευσης του καλωδίου από περιοχές του Δήμου μας:

 1. Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου κόστους περίπου 5.000.000 ευρώ
 2. Αγορά οχημάτων και μηχανημάτων, όπως παρακάτω:
  • Τρία (3) απορριμματοφόρα, κόστους 600.000 ευρώ περίπου
  • Τρία (3) φορτηγά τριαξονικά με ανατροπή 10 τόνων, κόστους 450.000 ευρώ περίπου
  • Ένα (1) JCB, κόστους 65.000 ευρώ περίπου
  • Ένα (1) φορτηγό με αρπάγη τριαξονικό, κόστους 150.000 ευρώ περίπου
  • Τρία (3) μικρά  ημιφορτηγά  ενός  τόνου  4Χ4,  κόστους  000  ευρώ περίπου
  • Ένα (1) καλαθοφόρο 16 μέτρων, κόστους 80.000 ευρώ περίπου
  • Έναν λειοτεμαχιστή (κλαδοτεμαχιστή), κόστους 300.000 ευρώ περίπου
 3. Κατασκευή περιφερειακού  δρόμου  στην  Πάχη,  κόστος  500.000  ευρώ περίπου.
 4. Αγορά τριών  (3)  μικρών  λεωφορείων  δημοτικής  συγκοινωνίας.  Κόστος περίπου 250.000 ευρώ
 5. Τοποθέτηση δέκα (10) υπόγειων κάδων απορριμμάτων, κόστους 500.000 ευρώ περίπου
 6. Κατασκευή Καταδυτικού  Πάρκου  στην  Πάχη  Μεγάρων  κόστους  000 ευρώ περίπου
 7. Ασφαλτοστρώσεις 5.000.000 ευρώ περίπου
 8. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός  των  υπηρεσιών  του  Δήμου.Κόστος  000  ευρώ περίπου
 9. Επισκευή κτιρίου  για  δημιουργία  αγροτικού  τεχνολογικού  πάρκου,  κόστους 800.000 ευρώ περίπου

Ο Δήμος Μεγαρέων λοιπόν, ενώ έλαβε τις επιστημονικές διαβεβαιώσεις περί μη επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών, πέτυχε την ελάχιστη δυνατή όχληση της περιοχής με προσαιγιάλωση και διέλευση από μη κατοικημένες περιοχές και διεκδικεί έργα ύψους 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button