Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 30/6/2016

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

  • Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής οικονομικού έτους 2015
  • Παρόμοια άρθρα

    Back to top button