Δήμος Μεγαρέων: Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 206/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω διάβρωσης και ανακατασκευής των τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει στην παραλία Βαρέας».

3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
α. Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2017). Α.Φ.Ε. 27/2017
β. Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη. Α.Φ.Ε. 23/2017
γ. Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου. Α.Φ.Ε. 13/2015
δ. Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης των Μεγάρων-Έργα Β΄ φάση. Α.Φ.Ε. 18Α/2013
ε. Κλειστό γυμναστήριο περιοχή Μελί Μεγάρων-Κατασκευή νέου παρκέ. Α.Φ.Ε. 20/2016
στ. Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο 1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου Α.Φ.Ε. 15/2016
ζ. Επισκευή οδών Α. Παπανδρέου & Γεωργίου Καστάνη (Περιφ. Αλεποχωρίου). Α.Φ.Ε. 1/2018

4. Πληρωμή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εντός της περιοχής «Ακρογιάλι» Δήμοτ. Κοιν. Ν. Περάμου στους Σωτήριο και Βασιλική Δέδε.

5. Επιστροφή τελών χρήσεως αιγιαλού στην Ο.Ε. «ΑΦΟΙ ΚΟΥΒΑΡΑ» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α1/5267/2018 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων στην είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού 28ς Οκτωβρίου 148 στα Μέγαρα, αλλά και στην απέναντι πλευρά του δρόμου από την είσοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης».

7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Ο.Τ. 4 στα Μέγαρα».

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «περί έγκρισης χορήγησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για τον κ. Δημουλά Παναγιώτη, εμπρός από την είσοδο του Λογοθεραπευτηρίου- Εργοθεραπευτηρίου του, επί της συμβολής των οδών Ραγκαβή & Γ.Μενιδιάτη».

9. Περί μίσθωσης ακινήτου στην Κινέτα για την προσωρινή εναπόθεση κλαδεμάτων.

10. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.

11. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.

12. Περί της συστέγασης του παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Περάμου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.

13. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Όμιλο Φίλων Αθλητισμού και Φυσικής Ανάπτυξης, για το σχολικό έτος 2020-2021.

14. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «Νεανική Εστία Μεγαρίδος» για το σχολικό έτος 2020-2021.

15. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Μορφωτικό Αθλητικό Σύλλογο «ΚΟΡΟΙΒΟΣ», για το σχολικό έτος 2020-2021.

16. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στο Γυμναστικό Σύλλογο Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2020-2021.

17. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Μεγάρων στον Αθλητικό Σύλλογο «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» Μεγάρων, για το σχολικό έτος 2020-2021.

18. Επιχορήγηση Σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Γ’ Δόση 2020).

19. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιας δικηγόρου Σακερλή Ειρ. ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 221/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

20. Περί καθορισμού και καταβολής αποζημίωσης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button