Δ. Μεγαρέων: «Όσων απειλείται η περιουσία τους από διεκδικήσεις του κράτους να προβούν σε ενέργειες παράλληλες με αυτές του Δήμου»

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων που αφορά στο θέμα διεκδικήσεων γαιών, στην επικράτεια του Δήμου, από το Δημόσιο αναφέρει:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμπολίτες που απειλείται η περιουσία τους από διεκδικήσεις του Κράτους, πρέπει να προβούν σε παράλληλες Ενέργειες του Δήμου για την προστασία των ιδιοκτησιών με σχετικές ενστάσεις.

Για το θέμα, που έχει ανακύψει σχετικά με την διεκδίκηση από το Δημόσιο ιδιοκτησιών συμπολιτών (δεν αφορά στον χαρακτηρισμό περιοχών ως δασικών), σε διάφορες περιοχές των Μεγάρων, γίνονται ενέργειες από το Δήμο για την οριστική τακτοποίηση και επίλυση του προβλήματος κατά τρόπο, που να μην θιγούν οι υφιστάμενες ιδιοκτησίες τους με Νομοθετική ρύθμιση.

Ήδη έχουν γίνει ενέργειες από τον δήμαρχο Μεγαρέων, Γρηγόρη Σταμούλη, όμως ταυτόχρονα οι θιγόμενοι συμπολίτες παράλληλα θα πρέπει να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, (πχ. Ενστάσεις) που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η περιουσία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: λοιπόν όλοι οι συμπολίτες, που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα δεν θα πρέπει να ξενοιαστούν από τις ενέργειες του Δήμου και του Δημάρχου αλλά θα πρέπει να κινηθούν παράλληλα υποβάλλοντας αρμοδίως σχετικές ενστάσεις και να φροντίσουν νομικά να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμυ Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button