12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Δευτέρα 8-6-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι θέματος:

  • Περί σύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2015.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button