Ασφαλτοστρώσεις και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων

Ασφαλτοστρώσεις και συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μεγαρέων

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Σημαντικές αποφάσεις για Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραμο και στους οικισμούς

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την ασφαλτόστρωση δρόμων του Δήμου, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από τα εκτελούμενα έργα της Υδρευσης, της Αποχέτευσης και των Οπτικών Ινών, στα οποία βεβαίως πρέπει να προστεθούν και οι μεγάλες βλάβες και ζημιές από τις πλημύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 και της 26ης Ιουνίου 2018, που έπληξαν πολλές περιοχές του Δήμου μας.
Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
« Είναι γεγονός ότι όσο διαρκούσε η εκτέλεση των παραπάνω έργων δεν ήταν δυνατή η ασφαλτόστρωση των δρόμων, αφού θα είμαστε αναγκασμένοι να τους ξανασκάψουμε.
Ετσι λοιπόν τώρα, που τα έργα αυτά βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους μπορούμε να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα της ασφαλτόστρωσης σχεδόν όλων των κατεστραμμένων δρόμων.
Πέρα λοιπόν από τα έργα ασφαλτόστρωσης που ήδη έχουν γίνει ( Δημάρχου Γεωργίου Μενιδιάτη, Δημάρχου Γεωργίου Σχινά, Είσοδος Μεγάρων από γέφυρα Πάχης μέχρι φανάρια, Πίνδου, Μυκηνών, Κωστή Παλαμά, Μπούσκου, Δημάρχου Θεοδώρου Τσεκέ κλπ) και από αυτά, που είναι σε εξέλιξη (Προϋπολογισμού 1.850.000 Ευρώ και 307.000 Ευρώ για 57 δρόμους σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο) ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση έγκρισης μελετών και τρόπου εκτέλεσης, για τα παρακάτω έργα:
Προϋπολογισμός 2.500.000 Ευρώ για συντήρηση κεντρικού Οδικού Δικτύου σε ΜΕΓΑΡΑ και ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ.
Προϋπολογισμός 120.000 Ευρώ για ασφαλτόστρωση δρόμων στο ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ.

Προϋπολογισμός 20.000 Ευρώ για ασφαλτοστρώσεις στο ΝΕΡΑΚΙ.
Προϋπολογισμός 400.000 Ευρώ για συντήρηση και αποκατάσταση δρόμων σε ΜΕΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ και ΚΙΝΕΤΑ.
Και βεβαίως έπεται και συνέχεια, αφού είμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για άλλο ένα μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων, καθώς και για άλλα έργα, για τα οποία έχουν υποβληθεί αρμοδίως οι σχετικές μελέτες.»

Related posts