Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων Παρασκευή 22/3/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την 22 α Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Προτάσεις χώρων – θέσεων για την σύνταξη κανονιστικής απόφασης – κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017.
2. Περί συμμετοχής της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων στην Πανελλαδική Εθελοντική Δράση Καθαρισμού – εξωραϊσμού – αισθητικής αναβάθμισης και απομάκρυνσης εστιών ρύπανσης “Let’s Do it Greece”, την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.
3. Περί διοργάνωσης του 4ου Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου στις 5/5/2019 και συγκρότηση της Οργανωτικής Επιτροπής αυτού.
4. Πρόταση για βελτίωση και αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στον Τουρισμό, μέσω ανάδειξης & προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών του Δήμου Μεγαρέων και την βράβευση αυτών με την απονομή της “Γαλάζιας Σημαίας”, διεθνή αναγνωρισμένου θεσμού με Εθνικό συντονιστή του προγράμματος την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button