Απάντηση του δημάρχου προς την εφημερίδα Αιχμή σχετική με συνέντευξη του τ. δημάρχου Νέας Περάμου κ. Σταύρου Φωτίου

Κύριε Διευθυντά

Στη σελίδα 12 του φύλλου 499 της εφημερίδας σας της 17ης Ιουνίου 2011, δημοσιεύθηκε συνέντευξη του κ. Σταύρου Φωτίου με τίτλο «Το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης να επανέλθει στην Ν. Πέραμο».

Δυστυχώς τα λεγόμενα του κ. Φωτίου δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και αποτελούν είτε αυθαίρετα συμπεράσματά του είτε σκοπεύουν στην παραπλάνηση των πολιτών.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις σας ενημερώνω ότι η υπόθεση έχει ως εξής:

Μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) και των τέως δήμων Μαγούλας και Νέας Περάμου είχε συμφωνηθεί η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος για τα υλικά συσκευασίας προς ανακύκλωση με συμμετοχή όλων των μερών

Το όχημα συμφωνήθηκε ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ να χρησιμοποιείται 3 ημέρες στη Νέα Πέραμο και 2 ημέρες στην Μαγούλα, χωρίς να υπάρχει αναφορά για το κόστος καυσίμων και το κόστος συντήρησης.

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια του οχήματος έγινε από τον τ. δήμο Μαγούλας, η άδεια του οχήματος εκδόθηκε στο όνομα του δήμου Μαγούλας, και το κόστος βάσει της σύμβασης ανήλθε στο ποσό 130.900€

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 είχαν καταβάλλει, ο μεν ο δήμος Μαγούλας 90.000€ ο δε δήμος Νέας Περάμου 40.000€

Η συγκεκριμένη ρύθμιση της συλλογής συνεχίσθηκε μέχρι το τέλος του 2010 αν και κατά την τελευταία περίοδο το όχημα συνέλεγε τα ανακυκλώσιμα υλικά από την Νέα  Πέραμο 2 φορές την εβδομάδα.

Με την συγχώνευση των δήμων Ελευσίνας και Μαγούλας σε ενιαίο Καλλικρατικό δήμο Ελευσίνας, ο νέος δήμος, ο οποίος είναι τώρα ο ιδιοκτήτης του οχήματος, αποφάσισε να το χρησιμοποιεί καθημερινά ενώ ταυτόχρονα στον δήμο Μεγαρέων επεστράφη το ποσό των 40.000€ το οποίο είχε καταβάλλει ο δήμος Νέας Περάμου. Με την επιστροφή του ποσού αυτού ο δήμος Μεγαρέων συμψήφισε επίσης την υποχρέωση την οποία είχε, να καταβάλλει ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ποσό 15.000€ για έξοδα κίνησης και συντήρησης του οχήματος.

 

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα είναι  ψευδής και παραπλανητικός ο ισχυρισμός του κ. Φωτίου ότι ο δήμος Μεγαρέων «έδωσε» το όχημα στον δήμο Ελευσίνας.

Το όχημα δεν ανήκε στον δήμο Μεγαρέων για να το «δώσει». Το όχημα ανήκε στον δήμο Μαγούλας.

– Γιατί εσείς κ. Φωτίου τουλάχιστον δεν φροντίσατε να κατοχυρώσετε την συνιδιοκτησία του οχήματος κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του;

Σήμερα, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο κ. Φωτίου, το απορριμματοφόρο ανακύκλωσης του δήμου Μεγαρέων εξυπηρετεί ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ την δημοτική κοινότητα Νέας Περάμου και ευτυχώς ΔΕΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Ταυτοχρόνως, το ποσό των 40000€ το οποίο μας επεστράφη πρόκειται να διατεθεί στους πολίτες και ιδιαίτερα στα παιδιά της Νέας Περάμου μέσω ανακαίνισης παλαιών και δημιουργίας νέων παιδικών χαρών.

 

Συνιστούμε στον κ. Φωτίου να είναι προσεκτικότερος σε αυτά τα οποία λέει αφού το συμβατικό απορριμματοφόρο των Μεγάρων ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή και αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της Νέας Περάμου.

Παράλληλα ο δήμος Μεγαρέων, με έγγραφό του προς την Ε.Ε.Α.Α. έχει ζητήσει αφενός περισσότερους κάδους ανακύκλωσης για τις 2 δημοτικές κοινότητες, αφετέρου την αναπλήρωση του απορριμματοφόρου που επεστράφη με μικρότερο αντίστοιχο χωρητικότητας 8κ.μ.

Επομένως, σε ποια κατάσταση που ξεπερνά τα όρια και σε ποιο περιβαλλοντικό έγκλημα αναφέρεται ο κ. Φωτίου;

Προφανώς το έλλειμμα του αντιπολιτευτικού του λόγου και η αγωνία της παραμονής του στην επικαιρότητα εν όψει των ενδοπαραταξιακών διαδικασιών για την ανάδειξη υποψηφίου δημάρχου, τον ωθούν σε ακρότητες και υπερβολές τέτοιες που υποδηλώνουν απώλεια ψυχραιμίας.

Ιωάννης Κ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button