Απάντηση των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων του 4ου & 6ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων

Απάντηση των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων του 4ου & 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στην ανακοίνωση του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων:

Η ανακοίνωση του ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, αντί απαντήσεως στις νόμιμες αιτιάσεις των Συλλόγων μας, στοχοποιεί προσωπικά τους νόμιμα εκλεγμένους Προέδρους, ρίχνοντας «λάσπη στον ανεμιστήρα» περί δήθεν προσπάθειας δυσφήμισης και σπίλωσης των μελών του.

Οι ενέργειές μας εκπορεύονται και υπαγορεύονται από το καταστατικό της Ενώσεως και την υποχρέωση συμβολής μας στη διασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας της Ένωσης αφενός και της αυτοτέλειας και αντίστοιχης ομαλούς λειτουργίας των συλλόγων μας αφετέρου.

Το ΔΣ της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων παραγνωρίζει ότι, βάσει καταστατικού, τα μέλη της είναι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων τα οποία εγγράφονται σε αυτήν με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Οι Σύλλογοι των σχολείων εκπροσωπούνται στην Ένωση από τους εκπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται από τους γονείς και ο αριθμός τους αντιστοιχεί ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής γονέων στις εκλογές των Συλλόγων. Ανώτατο όργανο στην Ένωση είναι η Γενική Συνέλευση η οποία βάσει καταστατικού πρέπει να συνέρχεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. Βάσει καταστατικού, θα πρέπει να γίνει οικονομικός απολογισμός, να συνταχθεί έκθεση από την εξελεγκτική επιτροπή και να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση απαλλάσσοντας το ΔΣ από τις τυχόν ευθύνες του.

Επιπλέον, δικαίωμα βάσει καταστατικού έχει κάθε εκπρόσωπος να ελέγχει το ΔΣ της Ένωσης για τις ενέργειές του και αν συμπληρωθεί το ποσοστό των 20% των εκπροσώπων να συγκαλείται έκτακτη ΓΣ με εμπεριστατωμένη θεματολογία.

Αυτά είναι ξεκάθαρα στο καταστατικό και με αυτό και μόνο λειτουργεί το δευτεροβάθμιο όργανο που λέγεται Ένωση Γονέων Μεγάρων και που μέλη της είναι Σύλλογοι και όχι φυσικά πρόσωπα.

Ρωτάμε λοιπόν ξανά, ελπίζοντας ότι επιτέλους θα λάβουμε απαντήσεις:

– Γιατί δεν έγινε η Γενική Συνέλευση το πρώτο δίμηνο του 2020; (κορωνοϊός δεν υπήρχε τότε). Γιατί απαξιώνεται προκλητικά το ανώτερο δημοκρατικά θεσμοθετημένο όργανο της Ενώσεως;

– Γιατί αντί να αποστείλετε έστω μία γραπτή δικαιολογία για τη μη τέλεση της ΓΣ, το μόνο έγγραφο που εστάλη από το ΔΣ της Ενώσεως το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου είναι ο πειθαρχικός έλεγχος δέκα εκπροσώπων Συλλόγων (4ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο). Οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι το μόνο που έκαναν ήταν να υποβάλουν στοιχειοθετημένα αιτήματα για Έκτακτες ΓΣ, στο τέλος του 2019, τις οποίες δεν εκτελέσατε ποτέ, ως είχατε υποχρέωση και οι οποίες είναι ο μόνος τρόπος τα σχολεία – μέλη της Ενώσεως να ελέγχουν τις αποφάσεις του ΔΣ.

– Γιατί επιδιώξατε, ως μη οφείλατε, με έγγραφό σας που στείλατε στα ΔΣ του 4ου και 6ου Δημοτικού, την αντικατάσταση των προέδρων μας που μας εκπροσωπούν στην Ένωση, ενώ διά εξωδίκου εγγράφου σας είχαν ενημερώσει ότι προέχει η τέλεση ΓΣ και εκεί θα επιλυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν;

– Γιατί εμμένετε στη στοχοποίησή τους ως φυσικά πρόσωπα, ακόμα και τώρα με τα απαράδεκτα δημοσιεύματά σας, τη στιγμή που το σύνολο των μελών των ΔΣ και των εκπροσώπων του 4ου και 6ου Δημοτικού σχολείου Μεγάρων συνυπέγραψαν ομόφωνα κείμενα στήριξής τους και απέρριψαν ως μη νόμιμο το αίτημα αντικατάστασής τους στην Ένωση όπου εκπροσωπούν τους Συλλόγους τους νόμιμα και δημοκρατικά;

– Γιατί δεν μεριμνήσατε για αντικατάσταση από 4 Δεκεμβρίου του 2019, ενώ σας είχαν κοινοποιηθεί τα έγγραφα, το τρίτο μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής το οποίο είχε υποβάλει παραίτηση από εκπρόσωπος και είχε αντικατασταθεί από άλλον; Πώς θα γίνει τώρα ο οικονομικός έλεγχος; Ποια οικονομική έκθεση θα συνταχθεί για την ΓΣ; Στο θέμα του ταμία του Συλλόγου (εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα με τη νόμιμη συγκρότηση του ΔΣ) θα μας ενημερώσετε ποτέ βάσει ποιού νόμου παραμένει στην θέση της, ενώ δεν φοιτά τέκνο της σε σχολείο της Ενώσεως, γιατί δεν παύεται αυτοδικαίως των καθηκόντων της, ώστε την θέση της να πάρει ο πρώτος επιλαχών εκπρόσωπος σχολείου της Ενώσεως; (Και συγκεκριμένα ο στοχοποιημένος Πρόεδρος του 6ου Δημοτικού ο οποίος εκπροσωπεί Σχολειό με 270 μαθητές και 50 συστεγαζόμενων και όχι η σημερινή που κατ ουσία δεν εκπροσωπεί κανέναν).

– Γιατί δεν αναρτάτε τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων των σχολείων για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε στην ίδια πόλη με τα ίδια καθήκοντα; Η επίκληση των προσωπικών δεδομένων μόνο ως προσχηματική μπορεί να εκληφθεί, αφού οι εκπρόσωποι θέτουν υποψηφιότητα και τίθενται στη διάθεση της Ενώσεως.

– Γιατί κατεβάσατε το καταστατικό από την ιστοσελίδα της Ένωσης (το οποίο ήταν αναρτημένο για χρόνια) τώρα που όλοι ασχολούνται με την Ένωση και θα μπορούσε οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να διασταυρώσει «του λόγου το αληθές»;

– Έχετε κάνει έστω και μία μικρή έγγραφη ενημέρωση στα μέλη σας για το τι έχει ειπωθεί και αποφασιστεί στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας που μετέχετε ως μέλη της Ένωσης; Μία φορά πείτε μας.

– Κάποιοι από εσάς λάβατε μέρος στις δημοτικές εκλογές ενώ δηλώσατε και δηλώσαμε συνολικά, στο Στρατουδάκειο τον Απρίλιο του 2019, ότι όσοι είμαστε εκπρόσωποι στην Ένωση, όποια τιμητική πρόταση κι αν μας γίνει από συνδυασμό, ευγενικά δεν θα συμμετάσχουμε, προκειμένου να διαφυλάξουμε την απόλυτη ουδετερότητα της Ενώσεως. Ποια αξία έχει πλέον η κοινή δέσμευση;

– Ποιες πρωτοβουλίες πήρατε συντονισμού το τελευταίο διάστημα της εξάρσεως των ιώσεων και του κορονοϊού για να επικαλείστε τις «πρωτόγνωρες καταστάσεις»;

Γνωρίζετε πως ό,τι έχουμε αναφέρει είναι πλήρως στοιχειοθετημένο εγγράφως με την ελληνική νομοθεσία και το καταστατικό της Ενώσεως, είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στη νομιμότητα και δεν καταφεύγουμε σε επικοινωνιακά τερτίπια για αγάπες γονέων, τέκνων, αγκαλιές, παρέες, κλπ, που δεν χωρούν σε νομικά πρόσωπα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τα ΔΣ των Συλλόγων των σχολείων, μαζί με τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς, ξέρουν από μόνα τους τα προβλήματα του κάθε σχολείου και εκτιμούμε ότι κάνουν, ομαδικά και προσωπικά, το καλύτερο για την εκπαίδευση και την ασφάλεια των παιδιών τους. Η Ένωση, η οποία κατ’ ουσία είναι ένα απλά συντονιστικό δευτεροβάθμιο όργανο, πρέπει να εναρμονίζεται με το ρόλο της, βάσει του καταστατικού της, το Δ.Σ της οφείλει να συντονίζει, να ελέγχεται και να λογοδοτεί.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο ζει εδώ και χρόνια το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόβλημα του Δήμου μας, λόγω του κτιριακού και της μεταστέγασής του στο 6ο και στο 5ο Δημοτικό (το οποίο δεν είναι μέλος της Ένωσης). Τα τρία ΔΣ των ανωτέρω σχολείων, με εξαιρετική άμιλλα και αλληλεγγύη, προσπαθούν να διαχειριστούν τα καθημερινά προβλήματα των παιδιών μας που απορρέουν από την αναγκαστική συστέγαση, έχουν χτυπήσει όποια πόρτα μπορούν (Υπουργού, Βουλευτών, Αντιπεριφερειάρχη, Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιχειρηματιών – δωρητών) και έχουν βρει τρόπο επικοινωνίας και κέρδη για τα σχολεία τους.

Δεν είναι δυνατό, λοιπόν, το θεσμοθετημένο όργανο των γονέων του Δήμου μας να συμπεριφέρεται με αυτήν την απαξίωση σε τρία σχολεία, κατ’ ουσία, με 700 μαθητές και 1.400 (κατά προσέγγιση) γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι από το υστέρημά τους πληρώνουν συνδρομές για να συντηρείται η Ένωση. Καλές οι φωτογραφίες και οι συνάξεις, αλλά δεν αρκούν για να πιάσουν τόπο οι συνδρομές των συλλόγων μας, αν οι φωνές μας δεν ακούγονται θεσμικά στον Δήμο Μεγάρων και αν δεν γνωρίζουμε τι διαδραματίζεται εκεί για εμάς (φυσικά δεν μπορεί κανείς να συγχέει την διαπροσωπική επαφή που μπορεί κάποιοι να έχουν από εμάς με τον κ. Δήμαρχο, την αρμόδια Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και μέλη της σχολικής επιτροπής, που μας τιμούν με την εκτίμησή τους όλοι και εμείς αντίστοιχα) με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες του δευτεροβάθμιου οργάνου μας και του Δήμου Μεγάρων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είμαστε αποφασισμένοι να αποτρέψουμε, με κάθε νόμιμο μέσο, το να συμμετάσχουν στις επιτροπές του Δήμου φωνές της Ενώσεως οι οποίες δεν ενημερώνουν προκλητικά τους Συλλόγους μας για τα πεπραγμένα που τελούνται εκεί και επιπλέον, δεν θα ανεχθούμε παράνομες διαδικασίες που επηρεάζουν την αυτοτέλεια των Συλλόγων μας. Πράξτε το αυτονόητο, τελέστε τη Γενική Συνέλευση και κάνετε την αυτοκριτική σας για την ελάχιστη αποδοχή που έχετε από τα μέλη σας ακόμα και στην μία εκδήλωση που κάνατε.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς, που έχουμε ως διαβατήριο τα παιδιά μας, για να ασχοληθούμε με τα κοινά για ένα μικρό χρονικό διάστημα που διαρκεί η φοίτησή τους σε κάθε σχολείο, δεν είναι δυνατό να το θεωρούμε το συγκεκριμένο αυτονόητο καθήκον της βοήθειας των εκπαιδευτικών ως γονείς, βατήρα για πολιτικές επιδιώξεις και καριέρες.

Διαβάστε επίσης:

  • Ανακοίνωση των Προέδρων των Συλλόγων Γονέων των 4ου και 6ου Δημ. Σχολείων Μεγάρων
  • Απάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων
  • Παρόμοια άρθρα

    Back to top button