Αντ. Χοροζάνης: «Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να γίνει δια ζώσης»

Αντ. Χοροζάνης: «Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να γίνει δια ζώσης»

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Σε απάντησή του στην πρόσκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση» Αντώνης Χοροζάνης, αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε να γίνει δια ζώσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Related posts