Ανησυχία για τα επίπεδα νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στην περιοχή μας

Ανησυχία σε σχέση με τα επίπεδα νιτρορύπανσης στα υπόγεια ύδατα της περιοχής μας εκφράστηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Ευθύμιο Κοκμοτό, με αφορμή ημερίδα με θέμα το περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Μεγάρων.   

 

Συγκεκριμένα, στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες στο φαινόμενο νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης συγκαταλέγεται η περιοχή του Αλεποχωρίου, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, νέες περιοχές προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες, ενώ τίθενται οι βάσεις για θέσπιση νέων προγραμμάτων και δράσεων, με αφορμή τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, οι ζώνες “κινδύνου” είναι σήμερα 30, ανάμεσα στις οποίες βρίσκουμε και μια περιοχή του δήμου μας. Η έξαρση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων αποτελεί κύρια πηγή  νιτρορύπανσης, αφού η υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών ενώσεων στο υπέδαφος. Η μεγάλη συγκέντρωση ζωικών αποβλήτων είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στην αύξηση των τιμών συγκέντρωσης αζωτούχων ενώσεων. Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις της αυξημένης συγκέντρωσης;

 

Στα υπόγεια ύδατα, που είναι και ο τομέας που απασχολεί την περιοχή μας, η νιτρορύπανση εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή αθροιστικής συσσώρευσης νιτρικών, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν σε επίπεδα που είναι απαγορευτικά για τη χρήση του νερού για σκοπούς ύδρευσης. Ως οριακή τιμή έχει καθορισθεί από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία η συγκέντρωση των 50 mg/l, ωστόσο ακόμα και σε μικρότερες συγκεντρώσεις (μεγαλύτερες από 25 mg/l) δημιουργείται προβληματισμός για μακροχρόνια χρήση του νερού για πόση.

 

Όπως αναφέρεται σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2014, στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ευπρόσβλητες εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού. Επιπλέον καταρτίζεται ξεχωριστό πρόγραμμα δράσης με στόχο τη μείωση της νιτρορύπανσης.

 

Πέρα όμως από τη μέριμνα της πολιτείας, σημαντική είναι η συμβολή των αγροτών και πτηνοτρόφων στη μείωση του φαινομένου, μέσω της εφαρμογής πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον ως προς τη χρήση των λιπασμάτων, τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button