Αναγγελία ζημιάς από χαλαζόπτωση, δυνατότητα υποβολής αίτησης αποζημίωσης

Αναγγελία ζημιάς από χαλαζόπτωση, δυνατότητα υποβολής αίτησης αποζημίωσης

Airis – Ανακαίνιση 728×270, 728×90

 

Ο Δήμος Μεγαρέων ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι έγινε προς τον ΕΛΓΑ αναγγελία ζημιάς από την χαλαζόπτωση της 15ης Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Σάββατο, η οποία προκάλεσε ζημιές στα ελαιόδεντρα.

Οι παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειές ζημιώθηκαν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς, στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. στο Δήμο Μεγαρέων, Φωτεινή Στυλιανοπούλου και Ισιδώρα Πέγκου από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.

Οι Ανταποκριτές στεγάζονται στο Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη, στον α΄ όροφο γραφείο 4.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγγελία ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής έτους 2012

Β) Ταυτότητα

Γ) Α.Φ.Μ.

Δ) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της Αγροτικής Τράπεζας

Pegfarm

Related posts