Επιτροπή πολιτών Μεγάρων για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγιεινή

Επιτροπή πολιτών Μεγάρων για το Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγιεινή

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας
Από το περιβάλουν στην υγιεινή των ανθρώπων
 
Είμαστε πολίτες του Δήμου Μεγαρέων που ανησυχούμε για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας
και έχουν σχέση με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την υγεία μας.
 
Μετά από γενική συνέλευση πολιτών η οπαία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14-09-2012,
εκλέχτηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή για να διαχειριστεί τα παρακάτω θέματα,
 
Ήτοι:
 
1. Ανεξέλεγκτες χωματερές
2. Μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα.
 
Είναι γνωστό ότι με εντολή περιφερειάρχη Δυτικής Αττικής σφραγίστηκαν πέντε (5) γεωτρήσεις που
ελέγχθηκαν από επιτροπή περιβάλλοντος και το νερό βρέθηκε ακατάλληλο προς πόση (εξασθενές
χρώμιο), στην Περιοχή Ζάχουλη και Τούτουλη.
 
3. Παράνομες συνδέσεις των λυμάτων οικιών με τον αγωγό όμβριων υδάτων.
4. Και διάφορα άλλα θέματα που έχουν άμεση σχέση με την μόλυνση του περιβάλλοντος.
 
Στην γενική συνέλευση συγκροτήθηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή , η οπαία αποτελείται από
τα πάρα κάτω μέλη:
 
5. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                Πρόεδρος
 
ΠΑΠΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      Α` Αντιπρόεδρος
 
ΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                 Β` Αντιπρόεδρος
 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΤΗ ΕΛΕΝΗ                     Γραμματέας
 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Ταμίας
 
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 Μέλος
 
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      Μέλος
 
ΝΙΚΟΛΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      Μέλος
 
ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ                Μέλος
 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                      Μέλος
 
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                   Μέλος
 
Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα συγκαλέσει γενική
συνέλευση που θα συμμετέχουν οι συμπολίτες μας από όλο το φάσμα της κοινωνίας του Δήμου
Μεγαρέων.
 
Μέγαρα 18-09-20

Related posts