Αναγγελία ζημιάς σε προϊόντα φυτικής παραγωγής

Ο Δήμος Μεγαρέων, ενημερώνει τους παραγωγούς ότι, έγινε προς τον ΕΛΓΑ :

Α. Αναγγελία ζημιάς σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, από την χαλαζόπτωση της 29ης Οκτωβρίου 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, η οποία προκάλεσε ζημιές σε ελαιόδεντρα, κηπευτικά κλπ.

Οι παραγωγοί των οποίων οι καλλιέργειες ζημιώθηκαν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς, στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. στο Δήμο Μεγαρέων, Φωτεινή Στυλιανοπούλου και Ισιδώρα Πέγκου, που στεγάζονται στο Δημοτικό Κατάστημα Χρ. Μωραϊτου και Γ. Μαυρουκάκη, στον α΄ όροφο γραφείο 4, από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την δήλωση ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής έτους 2012

Β) Ταυτότητα

Γ) Α.Φ.Μ.

Δ) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της Αγροτικής Τράπεζας

 

Β. Αναγγελία ζημιάς ΠΣΕΑ, από την χαλαζόπτωση της 29ης Οκτωβρίου 2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, η οποία προκάλεσε ζημιές στις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων, αρδευτικών εγκαταστάσεων υπαίθριων κηπευτικών, ποιμνιοστάσιων κλπ .

Η δήλωση ζημιάς υποβάλλεται στις ανωτέρω Ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την δήλωση ζημιάς ΠΣΕΑ :

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής έτους 2012

Β) Ταυτότητα

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν την ζημιά την οποία υπέστησαν και την τοποθεσία που υπήρχαν οι πληγείσες εγκαταστάσεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button