Ανακύκλωση χαρτιού-Συγκέντρωση μέχρι τέλος Ιουνίου

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & Τουρισμού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων του Δήμου Μεγαρέων, προγραμματίζει ανακύκλωση χαρτιού. Η συγκέντρωση ανακυκλώσιμου χαρτιού θα γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κα Ελένη Ρήγα δήλωσε για την ανακύκλωση χαρτιού:

«Στόχος της ενέργειας είναι από τη μία η προώθηση της ανακύκλωσης στα σχολεία και από την άλλη  η  ευαισθητοποίηση  των μαθητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλαπλά σε διαφόρους τομείς: συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μειώνοντας απορρίμματα και μόλυνση κι εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς πόρους, επιτυγχάνει οικονομικό κέρδος και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Κάθε σχολείο, ανάλογα με τον όγκο ανακυκλώσιμου χαρτιού που θα καταφέρει να συγκεντρώσει, θα λάβει ανταποδοτικά χαρτί Α4 για φωτοτυπίες

Έτσι λοιπόν τα παλιά βιβλία και κάθε λογής έντυπα μπορούν να συγκεντρωθούν από μαθητές, από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ή ακόμα και  από διάφορους πολίτες.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου ύστερα από συνεννόηση με τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων (τηλέφωνο 22960 82895) θα φροντίσουν όλα τα σχετικά για την μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button