Αίτημα από τον Δήμαρχο Μεγαρέων για εισαγωγή καθ’ υπέρβαση των μαθητών που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ζητεί με σχετικό έγγραφο στον Υπουργό Παιδείας, οι μαθητές και μαθήτριες της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι του Δήμου Μεγαρέων,  που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017, να μπορούν να εισάγονται καθ΄υπέρβαση των εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Ο Δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με: α) το άρθρο 74 παρ.4 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017)  «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και β) το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», έχουν ψηφιστεί διατάξεις που αφορούν στην εισαγωγή καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων των μαθητών της τελευταίας τάξης και των αποφοίτων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες (Λέσβου, Χίου, Οινουσών, Ψαρών) σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

Ο Δήμος Μεγαρέων (Δημοτική ενότητα Μεγάρων και Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου) στις 15 Νοεμβρίου 2017 επλήγη από ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 3013/2002 (αποφάσεις 8093/15-11-2017 και 8120/15-11-2017 του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι του Δήμου μας να μπορούν να εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εκτός από τις Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018, άρθρ. 42)  και  σε Σχολές, Τμήματα των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, όπως έχει ήδη ψηφιστεί και για τους /τις μαθητές/τριες και αποφοίτους που προέρχονται από τα νησιά Λέσβο, Χίο, Οινούσες και Ψαρά, που επλήγησαν από σεισμούς (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017, άρθρ. 74, παρ. 4 & ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018, άρθρ. 32).

Με την βεβαιότητα ότι θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button