«Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία» διαδικτυακή συζήτηση στις 22/7

Δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη 22/7/2020, στις 12:00 για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία με πρωτοβουλία Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής:

Την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, στις 12:00 διαδικτυακά προετοιμάζεται δημόσια συζήτηση, ενημέρωση, προβληματισμός για τον αγροτικό κόσμο και ειδικότερα για την κτηνοτροφία με τίτλο «Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία», μετά από πρόταση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής (κ. Μάγδα Κοντογιάννη) και υποστήριξη από το Skywalker – Εργασία στην Ελλάδα. 

Το Skywalker προσφέρει στο πολυπληθές ενδιαφερόμενο κοινό του, όπως παλαιότερα με τα γνωστά «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητα» και άλλα, τώρα, νέες διαδικτυακές προτάσεις συζητήσεων σε επίκαιρα θέματα, με το γενικό χαρακτηρισμό «after Coronavirus era-aCera», τις οποίες πραγματοποιεί στην γνωστή πλατφόρμα ZOOM, με ταυτόχρονη δημόσια προβολή στο facebook: skywalker, με δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων και ερωτημάτων, και στο site www.vgainoumemprost;a.skywalker.gr

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής ασκώντας, όπως είπε η κ. Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Μενίδι), την πιο δύσκολη κτηνοτροφία, την περιαστική Κτηνοτροφία, και ερχόμενος σε συνεχή αντιπαράθεση με τα «650€/τετραγωνικό μέτρο» επιφανείας, έχει αντιληφθεί ότι επιβάλλεται να βρεθεί τρόπος πρόσβασης των επαγγελματιών κτηνοτρόφων, τόσο στα κεντρικά σημεία λήψης αποφάσεων, όσο και στα περιφερειακά και τοπικά. Πέραν από την καθημερινή φροντίδα των αγροτικών εργασιών, ο επιχειρηματίας κτηνοτρόφος έχει να «αντιπαλέψει» μια απίθανη γραφειοκρατία και συνεχείς κανονισμούς και διαδικασίες που τείνουν να του απορροφούν σχεδόν όλο τον χρόνο, εις βάρος της παραγωγικής διαδικασίας δημιουργίας πραγματικού πλούτου. 

Και ο κ. Γιάννης Χερουβείμ (Κτηνοτρόφος, Αίγινα) λέει: Αγρότης δεν είναι απλά ένα επάγγελμα. Αγρότης (κτηνοτρόφος) είναι τρόπος ζωής. Τελικά είναι δύσκολο να είσαι νέος στο ξεκίνημα της καριέρας σου. Είναι δύσκολο να ζεις ως αγρότης. Είναι ακόμα πιο δύσκολο να είσαι κτηνοτρόφος 365 μέρες τον χρόνο. Και σχεδόν απαγορευτικό να επιβιώνεις ως επιχειρηματίας κτηνοτρόφος στην ύπαιθρο της Αττικής και πολύ περισσότερο στα νησιά. 

Αν επιχειρηματικότητα είναι «η διάθεση για δράση με μεγάλες αβεβαιότητες, τότε ο αγρότης είναι ακριβώς ο ορισμός του επιχειρηματία, καθ’ όσον δρα, παράγει και επιβιώνει, σε περιβάλλον με πάρα πολλές αβεβαιότητες (… οι συμβάσεις με τον Θεό είναι ετεροβαρείς και όχι πάντα εκτελεστές …). 

Χωρίς «Αγροτικό Επιμελητήριο». Χωρίς αρκετά Αγροτικά Σχολεία. Χωρίς ικανοποιητική αγροτική επαγγελματική κατάρτιση. Χωρίς οργανωμένες «αγροτικές εφαρμογές». Χωρίς επαρκή αγροτική ενημέρωση-πληροφόρηση. Χωρίς κοινωνικό σεβασμό ή ακριβέστερα με ένα περίεργο κοινωνικό «bullying» εις βάρος των επιχειρηματιών αγροτών (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς κλπ). Χωρίς αποτελεσματική αγροτική εφαρμοσμένη έρευνα. Χωρίς εξειδικευμένο αγροτικό χρηματοπιστωτικό μέσο. Χωρίς ισχυρή συνεργατική δραστηριότητα. Χωρίς ο συνεργατισμός (το αποτελεσματικότερο εργαλείο επιχειρηματικής δράσης στον αγροτικό τομέα…) να απασχολεί σοβαρά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση …). 

Με συστηματικό (?) αποκλεισμό των γεωργών-κτηνοτρόφων από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων (μπορούμε να δούμε πόσοι δηλώνουν ως επάγγελμα «αγρότης» στην Βουλή, όχι όσοι έχουν και αγροτικά εισοδήματα). Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο σήμερα κυβερνόν κόμμα, από όλους του υποψήφιους και υποψήφιες διακρίναμε μόνο έναν υποψήφιο που δήλωσε ως επάγγελμα «γεωργός» στο Ηράκλειο Κρήτης και μία υποψήφια που δήλωσε ως επάγγελμα «κτηνοτρόφος» στην Ανατολική Αττική, που μάλιστα δεν εκλέχθηκαν μέλη της Βουλής των Ελλήνων. 

Η μέση επένδυση μιας ελληνικής αγροτικής εκμετάλλευσης από τις 650.000 εκμεταλλεύσεις που δήλωσαν ΟΣΔΕ το 2020, απαιτεί τουλάχιστον 150.000€ επενδύσεις, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δηλώνει οικογενειακό εισόδημα περίπου 10.000€ (δηλαδή ατομικό εισόδημα για τις δύο ΜΑΕ τουλάχιστον μιας αγροτικής εκμετάλλευσης περίπου 5.000€). Ποιος αστός, επιχειρηματίας ή υπάλληλος, δηλώνει τέτοιο οριακά φτωχοποιημένο ετήσιο εισόδημα, επενδύοντας μάλιστα ο ίδιος?

Το μέσο μηνιαίο αγροτικό εισόδημα, μας δίνει η ΕΛΣΤΑΤ, είναι 600€, με όλες τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους των επενδυτών-αγροτών, την στιγμή που το μέσο μηνιαίο εισόδημα των ιδιωτικών υπαλλήλων (χωρίς κινδύνους) είναι περίπου 1100€ και το μέσο μηνιαίο εισόδημα των αναξιολόγητων, ως προς την επίτευξη των στόχων τους, Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι πάνω από 1200€! … Με τέτοια στατιστικά δεδομένα για ποια επιχειρηματικότητα μπορούμε να συζητήσουμε?

Σε γενικές γραμμές τα χρήματα τα έχουν οι καταναλωτές και οι τράπεζες. Ο κάθε μορφής επιχειρηματίας για να προσεγγίσει το χρήμα ή πρέπει να «υποταχθεί» στις Τράπεζες, ή πρέπει να βρει διέξοδο προς τους καταναλωτές, με επώνυμα προϊόντα, ή με συμμετοχή στην «αλυσίδα αξίας» ή φθάνοντας με καθετοποίηση στον τελικό καταναλωτή. 

Μέχρι σήμερα, με διαδικασίες ισοδυνάμου αποτελέσματος με αποκλεισμό, οι αγρότες-κτηνοτρόφοι αποκλείονταν από την προσέγγιση στον καταναλωτή, στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα Εφοδιασμού της αγοράς. Εάν μικρύνει η Εφοδιαστική Αλυσίδα και φθάσει να απευθύνεται σε επαρκή αγορά καταναλωτών, αλλά σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εάν διαμορφωθούν συνθήκες Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ, τότε ίσως μπορούν οι τοπικοί παραγωγοί πραγματικού πλούτου (δηλ. οι αγρότες) να προσεγγίσουν τον τοπικό καταναλωτή, επιχειρηματία ή/& επισκέπτη του τόπου. 

Μια τέτοιας μορφής διαδικασία που απαιτεί την συμμετοχή όλων των συμπολιτών, μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμες κοινωνίες και συνθήκες ενδογενούς Τοπικής Ανάπτυξης, αλλά και περιβάλλον για ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας στην κτηνοτροφία. 

Την δημόσια διαδικτυακή συζήτηση «Αγροτική Επιχειρηματικότητα στην Κτηνοτροφία» με συντονιστή τον κ Δημήτριο Μιχαηλίδη (δημοσιογράφο, συγγραφέα) και συνομιλητές την κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφο, Μενίδι, Γραμματέα Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), τον κ Δημήτριο Ρουκά (Ζωοτέχνη, Επιστημονικό συνεργάτη Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας), την κα Αθηνά Μιχαηλίδου (Πρόβειο Κορδαλή) και Γιάννη Χερουβείμ (Κτηνοτρόφο, τυροκόμο, Αίγινα), μπορούν να παρακολουθήσουν, ακόμα και να συμμετέχουν με παρατηρήσεις και ερωτήσεις όσοι θέλουν διαδικτυακά στο facebook: skywalker και στο site www.vgainoumemprosta.skywalker.gr, την Τετάρτη, 22 Ιουλ 2020, στις 12.00 και για μία ώρα περίπου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button