ΝΕΜ: Καταστατική Γενική Συνέλευση στις 24/7

Ανακοίνωση της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του σε Καταστατική Γενική Συνέλευση με θέμα: «Τροποποίηση Καταστατικού», η οποία είναι επιβεβλημένη για να εισαχθεί η ομάδα μας στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Έχει αναρτηθεί η σχετική λίστα των μελών στα γραφεία μας, στη ΝΕΜ BC ARENA. Η Καταστατική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου ώρα 17:00 στο «Στρατουδάκειο».

Εις περίπτωσιν μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00.

Το ΔΣ της ΝΕΜ διευκρινίζει, για όσους δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στα γραφεία της ομάδας μας, στην NEM BC ARENA και να δουν την λίστα των «Ταμειακώς Ενήμερων Μελών» ότι αυτή περιλαμβάνει:

1) Όλους τους Χορηγούς και χρηματοδότες της ομάδας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, που έχουν εξοφλήσει την φετινή χορηγία.
2) Όλους τους κατόχους Κάρτας διαρκείας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, που έχουν εξοφλήσει την φετινή συνδρομή.
3) Τα μέλη του Δ.Σ..

Όποιος από τα παλαιά μέλη επιθυμεί να παραστεί το ποσόν που αποφάσισε το ΔΣ (βάσει Καταστατικού) για αυτή την επιλογή είναι 100€.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button