Προληπτικά μέτρα αγροτών για αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών στην ύπαιθρο.

Δελτίο τύπου του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, Δήμου Μεγαρέων:

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων υπενθυμίζει στους αγρότες, κτηνοτρόφους πτηνοτρόφους και μελισσοκόμους ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα κατά την εκτέλεση των γεωργικών και άλλων εργασιών στην ύπαιθρο, που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι η χρήση γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, το κάπνισμα κυψελών κ.α. και να εφαρμόζουν πιστά τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτοί ορίζονται στην υπ΄αριθμ. 125347/548/2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 142/Β/2004), η μη τήρηση των οποίων επισύρει κυρώσεις.

Επίσης υπενθυμίζεται, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση των φυτικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης:

 • Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αποφεύγουμε να ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στις κτιριακές μας εγκαταστάσεις. Αν όμως είναι απαραίτητο τότε:
  α) Τοποθετούμε στις καπνοδόχους ειδικές συσκευές για να μην φεύγουν σπινθήρες.
  β) Καθαρίζουμε τις καπνοδόχους.
  γ) Σβήνουμε τη φωτιά στο τέλος της χρήσης.
  δ) Φροντίζουμε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο νερό για πυρόσβεση.
  ε) Διατηρούμε το χώρο γύρω από φωτιά καθαρό.
 • Καθαρισμοί αυτοφυούς βλάστησης στις δενδρώδεις καλλιέργειες: Ο καθαρισμός των χόρτων σε ελαιώνες, άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Εξασφαλίζει πρώτα από όλα την περιουσία μας από καταστροφή σε περίπτωση πυρκαγιάς ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλο βοήθημα για τους πυροσβέστες στην προσπάθεια ελέγχου μια πυρκαγιάς καθώς κάνει την καθαρισμένη περιοχή να λειτουργεί σαν αντιπυρική ζώνη.
 • Η κοπή των χόρτων πρέπει να γίνεται μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους στην αρχή του θέρους και να συνοδεύεται από απομάκρυνσή τους ή παράχωμά τους στο έδαφος.
 • Τοποθέτηση των κυψελών: Για την τοποθέτηση κυψελών σε μία δασική περιοχή, εκτός από τα οριζόμενα από τον νόμο (π.χ. απόσταση 25 μέτρα από δρόμο και 35 μέτρα από την τελευταία κατοικία) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο κίνδυνος από πυρκαγιά.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τοποθέτηση κυψελών δίπλα σε δρόμους ή σε στενές αντιπυρικές ζώνες, δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επίσης πρέπει να αναζητούνται θέσεις χωρίς βλάστηση (π.χ. οικόπεδα, ξέφωτα, κλπ.), ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι κυψέλες να μην εκτεθούν άμεσα στις φλόγες.

Χρησιμοποίηση του καπνού για την επιθεώρηση των μελισσιών: Η χρησιμοποίηση καπνού κατά τις εργασίες στο μελίσσι είναι απαραίτητη. Επειδή κατά τη διαδικασία αυτή γίνονται πολλές φορές λάθη, που καταλήγουν στην εκδήλωση πυρκαγιάς, πρέπει ο μελισσοκόμος να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο άναμμα, στη χρησιμοποίηση αλλά και στο σβήσιμο του καπνιστηριού, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα όμως τους καλοκαιρινούς μήνες, και μάλιστα όταν φυσάει. Το άναμμα του καπνιστηριού δεν πρέπει ποτέ να γίνεται στο έδαφος. Το καπνιστήρι πρέπει να ανάβει επάνω στο καπάκι της κυψέλης ή στην καρότσα του φορτηγού. Κατά τη διάρκεια της εργασίας στα μελίσσια το καπνιστήρι δεν πρέπει να τοποθετείται ποτέ στο έδαφος. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στον μεταλλικό του σκελετό είναι μεγάλη και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 9 της αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης:
1. Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνο εφόσον:
α) Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
β) Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
γ) Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού).
δ) Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
2. Το κάπνισμα μελισσών που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου, μόνο εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος».
Τέλος επισημαίνεται σε όσους δραστηριοποιούνται σε γεωργικές και άλλες εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ότι θα πρέπει να ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με τις προγνώσεις των μετεωρολογικών συνθηκών ( σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ., www.emy.gr) και το δείκτη επικινδυνότητας σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button