3ος ψεκασμός δακοκτονίας για το 2020

Δελτίο τύπου ανακοινώθηκε σήμερα από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων και αφορά στη διενέργεια του τρίτου κύκλου ψεκασμών για τη δακοκτονία. Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 735989/01-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από 06/10/2020 έως 14/10/2020 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός στους ελαιώνες της περιοχής για την προστασία της παραγωγής από το δάκο.

Ο ψεκασμός αυτός είναι δολωματικός από εδάφους με το φυτοπροστατευτικό προϊόν DESIS 25ΕC, που έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Απαραίτητο είναι να λαμβάνονται τα παρακάτω αναγκαία και προληπτικά μέτρα.

Άτομα που δεν έχουν σχέση με τον ψεκασμό να μην πλησιάζουν στα συνεργεία των ψεκασμών.

Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία μελισσοσμηνών που είναι κοντά στους ελαιώνες.

Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους ψεκασμένους ελαιώνες.

Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματα τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Δεδομένου ότι στη περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στην καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών, τονίζεται ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.

Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί: Περιορισμένη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών με έγκριση και στις δύο καλλιέργειες.

Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν τη διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τηρούνται αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα και εξετάζονται προσεκτικά οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button