Βράβευση του δήμου Μεγαρέων για την ψηφιοποίηση διαχείρισης του κοιμητηρίου Μεγάρων

Cemetery Watch στο πλαίσιο ηλεκτρονικών υπηρεσίων προς τους πολίτες

Δελτίο τύπου από το γραφείο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του δήμου Μεγαρέων αναφέρει ότι:

Ο δήμος τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια να μεταφέρει τις υπηρεσίες του στην νέα ψηφιακή εποχή. Μετά από την επιτυχία του συστήματος παροχής ηλεκτρονικών πιστοποιητικών στους πολίτες του, καινοτομεί και πάλι με την προσθήκη της εφαρμογής Cemetery Watch στον κατάλογο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προς τους πολίτες.

Αντικείμενο της εφαρμογής είναι η αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη του υφιστάμενου δημοτικού νεκροταφείου, ο οποίος διαθέτει σαφή και επικαιροποιημένη χάραξη των θέσεων ταφής. Όλες οι θέσεις ταφής είναι αριθμημένες ακολουθώντας την πραγματική αρίθμηση στο πεδίο, ενώ παράλληλα για καθεμία από αυτές παρέχονται πληροφορίες και χαρακτηριστικά (π.χ. διαστάσεις, ατομικός ή οικογενειακός κ.λπ.). Επιπλέον, για κάθε τάφο παρέχονται αναλυτικά στοιχεία του θανόντος, ενώ παράλληλα υπάρχει ιστορικό σχετικό με τις ταφές που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Η κατάσταση του εκάστοτε τάφου αναφορικά με το αν είναι κενός ή κατειλημμένος, αποτυπώνεται με διαφορετικούς χρωματισμούς στον ψηφιακό χάρτη προκειμένου να είναι εύκολη οποιαδήποτε αναζήτηση.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά του τάφου παρέχονται και αναλυτικά στοιχεία των υπόχρεων πολιτών, που έχουν την ευθύνη, καθώς και πλήρη οικονομικά στοιχεία. Η εφαρμογή μπορεί να αντλεί στοιχεία (περιγραφικά ή οικονομικά) από την εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης του δήμου, δίνοντας την δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και αν ο χρήστης βρίσκεται στο πεδίο με μια κινητή συσκευή. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η online υποβολή αιτήματος για δέσμευση θέσης ταφής από πολίτες ή γραφεία τελετών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται αυστηρή και διαφανής τήρηση της σειράς προτεραιότητας και εξορθολογίζεται συνολικά η διαχείριση μιας ροής εργασίας με εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Στόχος του πληροφοριακού συστήματος είναι να παρουσιάζει ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα, που επικρατεί στο κοιμητήριο. Για το σκοπό αυτό, το στέλεχος του δήμου, που εκτελεί καθήκοντα επίβλεψης, διαθέτει τερματικό (κινητή συσκευή), μέσω του οποίου μπορεί να εισέλθει στο σύστημα μέσω διαδικτύου και να ενημερώσει για τις αλλαγές, που πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Μέσω ειδικής οθόνης μπορεί να επιλέγει θέση ταφής και να ενημερώσει το σύστημα. Ειδικότερα, το στέλεχος ενημερώνει in-situ την εφαρμογή, η οποία εν συνεχεία παρέχει ειδοποιήσεις (notifications) στην κεντρική υπηρεσία του δήμου, προκειμένου να υπάρχει σαφής απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, πρόσβαση στην εφαρμογή δύνανται να έχουν και οι υπόχρεοι, οι οποίοι λαμβάνουν ενημέρωση, για τις οφειλές τους σε ετήσια βάση.

Ο ψηφιακός χάρτης αποτύπωσης των θέσεων ταφής είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος ως προς τον αριθμό, τη θέση και τις διαστάσεις αυτών, ούτως ώστε να είναι δυνατή οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στο πλαίσιο χωροταξικών τροποποιήσεων, που θα αποφασίσει ο δήμος.

Αντίστοιχη παρακολούθηση είναι διαθέσιμη και για τα οστεοφυλάκια των κοιμητηρίων, στα οποία καθίσταται δυνατή η χωροταξική τοποθέτηση, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών δεδομένων.

Για την πιο πάνω εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης του δημοτικού κοιμητηρίου Μεγάρων, ο δήμος Μεγαρέων τιμήθηκε με το τρίτο βραβείο των Best City awards για το 2020.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button