Ξεκινούν τα έργα δικτύου αποχέτευσης στη Νέα Πέραμο

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα για ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της πόλης της Νέας Περάμου.

Ο Ανάδοχος του έργου έχει ήδη κληθείνα καταθέσει τα δικαιολογητικά και την εγγυητική επιστολή για την υπογραφή της σύμβασηςτου έργου με τίτλο: «Αποχέτευση ακαθάρτων Νέας Περάμου». Αναμένεται, εάν δεν υπάρξει καθυστέρηση από τη Διαχειριστική Αρχή, η σύμβαση να έχει υπογραφεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και η Διοίκηση του Δήμου έχει προβλέψεινα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες,σε μέρη στα οποία δε θα ενοχλήσουν τους κατοίκους και τους παραθεριστές.

Μετά από τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα και μία ιστορία που ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια η Διοίκηση του Δήμου, αξιοποίησε όλα τα θετικά στοιχεία της εργασίας των προηγούμενων Διοικήσεων, προχώρησε στις απαραίτητες τροποποιήσεις, για να διασφαλίσει όχι μόνο την έναρξη των εργασιών, αλλά κυρίως την αποφυγή εμποδίων που θα άφηναν το έργο στη μέση, προχώρησε σε κρίσιμες αλλαγές στις μελέτες και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε όλες τις διαδικασίες και το σημαντικό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος της πόλης της Νέας Περάμου, ξεκινά το επόμενο διάστημα.

Σύντομο Ιστορικό του έργου

·Οι ενέργειες για την κατασκευή του έργου ξεκίνησαν πριν από 14 χρόνια. Προκειμένου να γίνει το έργο, ο Δήμος Νέας Περάμου ξεκινά το 1998 με το διαγωνισμό που θα αναδείκνυε το μελετητή. Επειδή ο Δήμος Νέας Περάμου δεν έχει δική του Τεχνική Υπηρεσία, την επίβλεψη της μελέτης την αναλαμβάνει η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων Δυτικής Αττικής.

·Στη μελέτη γίνεται προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι περισσότερες περιοχές, πλέον της εντός σχεδίου πόλεως περιοχή.

·Το 2000 η ΔΕΥΑΜ σε συνεργασία με το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αποδέχθηκε το αίτημα της Νέας Περάμου, ώστε τα λύματα της πόλεως να επεξεργάζονται (στο μέλλον, όταν και άμα λειτουργούσε) ο βιολογικός των Μεγάρων.

·Λόγω των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων στη πρόοδο του έργου, η Διοίκηση Φωτίου επιχειρεί να κάνει το έργο με σύμπραξη ΔημοτικούΙδιωτικού Τομέα (κάτι παρεμφερές με ΣΔΙΤ). Πράγματι βρέθηκαν ενδιαφερόμενοι μελετητέςκατασκευαστές και χρηματοδότες, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον και για τα Μέγαρα. Το εγχείρημα όμως δεν ευδοκίμησε.

·Στη συνέχεια ο Δήμος και το ΥΠΕΧΩΔΕ εμπλέκονται σε μια διελκυστίνδα που κράτησε αρκετό καιρό, γιατί ο Δήμος Νέας Περάμου προσπαθούσε να εντάξει όλες τις περιοχές της μελέτης, ενώ από την άλλη πλευρά το Υπουργείο αφαιρούσε ότι δεν ήταν εντός σχεδίου πόλεως και δεν είχε διανοιγμένες οδούς. Εν τω μεταξύ τα έργα στα Μέγαρα είχαν προχωρήσει αρκετά και έβαιναν προς την ολοκλήρωση τους.

·Το έργο καθυστέρησε ακόμη περισσότερο εξαιτίας των εμποδίων που προέκυψαν από εμπλοκές σε θέματα τίτλων ιδιοκτησίας, χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να ξεπεραστούν τα προβλήματα με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2010 να ξεπεραστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα αλλά προέκυψαν νέα.

·Ο Δήμος Νέας Περάμου δεν είχε δική του Τεχνική Υπηρεσία, τις διαδικασίες (και αργότερα την επίβλεψη) τις έκανε η Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, με προγραμματική σύμβαση.

·ÎŒμως λόγω ψήφισης του Καλλικράτη, η ΝΑΔΑ είχε μόνο τέσσερις μήνες “ζωή”. Το έργο ήταν καταδικασμένο να μπει στο ψυγείο για πολύ καιρό, μέχρι να πάρει και αυτό τη σειρά του, έπειτα από τα τόσα έργα που θα κληρονομούσε μια ανέτοιμη νεοσύστατη υπηρεσία της Περιφέρειας.

·Η πρόταση για μεταφορά του έργου στον Καλλικρατικό Δήμο Μεγαρέων κρίθηκε ως η πιο αποτελεσματικήκαι ομόφωνα και στα τέλη του 2010 το έργο εγκρίθηκε και παράλληλα ολοκληρώθηκε η μεταφορά του στα Μέγαρα.

Η νέα Διοίκηση Ιωάννη Μαρινάκη, από το Δεκέμβριο του 2010, εκδήλωσε το έντονο ενδιαφέρον της για την ανάγκη προώθησης του έργου, την άμεση και κυρίως την σωστή υλοποίησή του.

Πραγματοποιήθηκαν τάχιστα όλες οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου, και μέχρι να ολοκληρωθεί η άδεια δημοπράτησης έγινε επανέλεγχος στη μελέτη, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα καταδίκαζαν το έργο, σε λίγους μήνες μετά την έναρξή του. Ταυτόχρονα η νέα Διοίκηση κατάφερε να περιορίσει το συνολικό κόστος της κατασκευής του έργου.

Η Διοίκηση αναγνωρίζει και επισημαίνει, ότι τα λάθη δεν αφορούσαν, ούτε «χρεώνονται» στις προηγούμενες Διοικήσεις, αλλά το μεγάλο διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική μελέτη μέχρι την υλοποίησή της οδήγησε στο να αλλάξουν πολλά δεδομένα, όπως για παράδειγμα το θέμα των υλικών.

Η νέα διοίκηση ξεκίνησε μια κούρσα με το χρόνο για να διορθωθούν λάθη και ταυτόχρονα να γίνουν όσες βελτιώσεις ήταν δυνατόν.

Στη συνέχεια η τροποποιημένη μελέτη πέρασε από σειρά θετικών εγκρίσεων, οπότε δόθηκε τον Δεκέμβρη του 2011 η άδεια για να δημοπρατηθεί.

Λόγω μεγάλου προϋπολογισμού (14.000.000 € με ΦΠΑ) στάλθηκε η διακήρυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε δημοσιευμένη για σχεδόν 2 μήνες.

Ο διαγωνισμός έγινε στις 20/3/2012 με άψογες διαδικασίες. Απόδειξη ότι η Διοίκηση του Δήμου πήρε έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε 10 ημέρες.

Και τελικά μετά από μία ιδιαιτέρως μακρά περίοδο, γραφειοκρατικών προβλημάτων, δομικών δυσκολιών, η νέα Διοίκηση ξεπέρασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα προβλήματα και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη των εργασιών ενός από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της πόλης της Νέας Περάμου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button