Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (α΄ δόση 2015).
 2. Γνωμοδότηση του Δ. Σ/λίου επί των μεταβολών σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2015-2016
 3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της “Προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015”.
 4. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Γ. Μαρτίνη.
 5. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Γ. Κεφαλά.
 6. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ιδιοκτησίας Κ. Λάμπου.
 7. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 8. Περί έγκρισης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών διαφόρων οφειλετών.
 9. Καθορισμός δόσεων για την πληρωμή του δικαιώματος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάμου.
 10. Περί ορισμού οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δικαιοδοσίας του Δήμου.
 11. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button