Την παρέμβαση των βουλευτών Αττικής ζητά με επιστολή του ο Γρ. Σταμούλης για το Πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση Ενέργειας Μεγάρων’

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'ΑΤΤΙΚΗ' ο Δήμος Μεγαρέων είχε ενταχθεί με μία δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 657.075 ευρώ.

 

Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια.

 

Από φήμες ακούστηκε ότι το πρόγραμμα κινδυνεύει να ματαιωθεί και να απενταχθεί όχι μόνο για το Δήμο Μεγαρέων , αλλά για όλους τους δήμους της χώρας.

 

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος έστειλε σε όλους του Βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, στον υπουργό Υγείας κ. Βορίδη και την Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα. Χριστοφιλοπούλου την παρακάτω επιστολή:

 

« Αξιότιμε κ. Βουλευτά,

 

Με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9454/415 Απόφαση εντάχθηκε η πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» με κωδικό Μ15 373694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια, παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας. Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών  ήταν η 31-12-2015 και η δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 657.075 ευρώ.

 

Και ενώ ο Δήμος είναι έτοιμος να υλοποιήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτό, που θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτιρίων και Δημοτικών Κοινόχρηστων χώρων, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος όλο το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» να καταργηθεί και να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ για όλους  τους Δήμους. Το θέμα το χειρίζεται ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Υπουργείο, που παρακολουθεί το πρόγραμμα, είναι το ΥΠΕΚΑ.

 

Είναι προφανές ότι τέτοιες ενέργειες δεν βοηθούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

 

Παρακαλούμε θερμά, όπως ενεργήσετε δεόντως, ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».

   

Παρόμοια άρθρα

Back to top button