Με απόφαση του Δημάρχου δραστηριοποιούνται τα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γιάννης Μαρινάκης, σχετικά με τη δραστηριοποίηση των συμβουλίων των δημοτικών ενοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου. Με εισήγησή του, το Δημοτικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση του θα πάρει απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δημάρχου έρχεται να επισφραγίσει την αναγκαιότητα της συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους δυο βαθμούς διοίκησης του Δήμου, αλλά και να υπερτονίσει τη σημασία της παρουσίας των τοπικών συμβούλων στην προσπάθεια μιας αποτελεσματικότερης και ουσιαστικής παρέμβασης τόσο στα θέματα της καθημερινότητας, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής του δήμου.

Σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου, σε εφαρμογή του άρθρου 83, παρ. 9 του νόμου 3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του κατά απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Οι αρμοδιότητες αυτές θεωρούνται βασικές για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δήμου και αφορούν στις ακόλουθες δράσεις:

 

1.      Πρωτοβουλία αξιοποίησης των ακινήτων του δήμου

2.      Συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας

3.      Δράσεις  για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας

4.      Προτάσεις και δράσεις εκτέλεσης νέων έργων και συντήρησης και λειτουργίας των έργων που έχουν εκτελεστεί

5.      Λειτουργία και χωροθέτηση των λαϊκών αγορών

6.      Λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων

7.      Δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση

8.      Περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα

9.      Διοργάνωση πολιτιστικών, πνευματικών, κοινωνικών εκδηλώσεων

10.  Απόφαση τυχόν τροποποιήσεων των ορίων της δημοτικής κοινότητας

11.  Πρωτοβουλίες για την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων σε ειδικές κατηγορίες δημοτών όπως άστεγοι και ευπαθείς ομάδες

12.  Δράσεις προώθησης του εθελοντισμού και συνεργασία με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της δημοτικής κοινότητας.

 

Το σύνολο αυτών των δράσεων των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων θα υποστηριχθεί από αντίστοιχα κονδύλια του προϋπολογισμού του δήμου, τα οποία θα αποδοθούν χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο προϋπολογισμός. Αντίθετα είναι βέβαιο πως με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί σημαντική οικονομία κλίμακας, αφού τα χρήματα που θα απαιτηθούν θα είναι υποδεκαπλάσια από αυτά που δαπανούνταν τα σε αντίστοιχες δράσεις από τις διοικήσεις των πρώην δήμων Μεγάρων και Νέας Περάμου.

Πεποίθηση του Δημάρχου, αλλά και της διοίκησης του δήμου γενικότερα είναι ότι με αυτή την πρωτοβουλία αναβαθμίζεται κατά πολύ ο ρόλος των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων και προσφέρουν έτσι ουσιαστικό και αποτελεσματικό έργο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button