Σύντομος Οδηγός Νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου από το Υπ. Εσωτερικών

Μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουν ολοκληρωθεί οι ορκωμοσίες των νέων Δημοτικών Αρχών των Δήμων της Ελλάδας. Ανάμεσα σε αυτές και η ορκωμοσία του Δήμου Μεγαρέων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Αυγούστου.

Πολλά μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των τοπικών συμβουλίων Μεγάρων, Νέας Περάμου και Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων είναι νεοεκλεγέντα με τη θητεία τους να ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου. Δείτε τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων 2019-2023.

Για αυτό το λόγο το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε τον «Σύντομο Οδηγό Νεοεκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου». Ο οδηγός περιλαμβάνει σαφείς και αναλυτικές οδηγίες που θα πρέπει να γνωρίζει ο νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις υποχρεώσεις του και να τις εκτελέσει άμεσα και αποτελεσματικά για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ενδεικτικά στον οδηγό αναφέρεται ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, οφείλει:

– Να μετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επιτροπών στις οποίες είναι μέλος.

– Να διαθέτει πάντα τον απαραίτητο χρόνο και να προετοιμάζεται για τις συνεδριάσεις αφού έχει λάβει γνώση, έγκαιρα, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

– Να εκτελεί με επιμέλεια τα καθήκοντά του και κάθε εργασία που του αναθέτει το Συμβούλιο.

– Να γνωρίζει το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσει τον Κανονισμό λειτουργίας του δικού του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το οικείο Συμβούλιο δεν έχει δικό του Κανονισμό, είναι σε ισχύ ο πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

– Να γνωρίζει, ιδιαίτερα, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Δήμου.

– Να εκφράζει τη γνώμη του και να ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών.

– Να ζητά δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.

– Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις, δια του Προέδρου προς το Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό εδώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button