Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας τη Δευτέρα 26 Αυγούστου

Ορκωμοσία νέας Δημοτικής Αρχής Ελευσίνας τη Δευτέρα 26 Αυγούστου

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 20:15 στο Δημαρχείο Ελευσίνας θα πραγματοποιηθεί η τελετή της ορκωμοσίας του νέου Δημάρχου και των νέων Δημοτικών Συμβούλων, η θητεία των οποίων έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Στο πρόγραμμα της τελετής Ορκωμοσίας που ανακοινώθηκε επίσημα προβλέπονται τα εξής:

Προσέλευση 20:15
– Τέλεση Αγιασμού και Δεήσεως
– Τέλεση Ορκωμοσίας
– Ομιλία του νέου Δημάρχου κ. Αργύρη Οικονόμου.
– Χαιρετισμοί των επικεφαλής των συνδυασμών.
– Μικρή Δεξίωση.

Η νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2023, είναι η παρακάτω:

Παππάς Λεωνίδας
Μίχας Μενέλαος
Παπαγιάνναρος Δημήτριος
Μπάρδης Μελέτιος
Κουρούνης Γεώργιος
Κάβουρα Στέλλα
Βιλλιώτης Νικόλαος
Τατάκης Φώτιος
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Μαυρογιάννης Αθανάσιος
Άνθη Σεβασμία (Εύη)
Λιάσκος Δημήτριος
Σεμερτζίδης Χαράλαμπος
Κονδύλης Δήμος
Κουκουναράκης Παύλος
Τσουκαλάς Γεώργιος
Ανδρώνης Χαράλαμπος
Τσάτσης Δημήτριος
Ρεντούμη Βαρβάρα
Αγριμάκης Βασίλειος
Παραδείση Κυριακούλα
Οικονόμου Δέσποινα
Κριεκούκης Αθανάσιος
Κώνστας Κωνσταντίνος
Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος
Καρποδίνης Παναγιώτης
Τσίτσος Νικόλαος

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

vietnamese mail order brides correct price. Of course , it’s very important which you pick the best you because you will be paying for her exclusively, so it will be very important that you find the right one. Typically the organizations that you just pick ought to offer you products that can gratify your requirements that you would like in the perfect match in the star of the wedding as well as the bridegroom.

Make certain you are going to pay the same amount as if you will likely marry in the country where you want to obtain your foreign marital relationship, since which is the most important factor for almost any service to work effectively. Consequently be sure that the organization supplies the same prices when the among the region that you marry within.

Ensure that your mailbox order woman The japanese contains a genuine site too. It is additionally essential that you know the correct of the provider which will be your wedding day spot. It’ll become fine in case the marital life company gives you a brief host to your stay when you have the process of having signed up along.

You must understand that in the event that you where to get married to in your home nation, you could have to cope with troubles related to legalities. So it is advised that you simply purchase a company that is definitely near to the location what your location is going to contain your own foreignmarriage. While you are usually married in a very foreign country, it is continue to important that you benefit from your own foreign marital relationship.

Typically the international support associated with mailbox order bride-to-be The japanese is also offered to birdes-to-be who are considering his or her aspire to have got a foreign relationship. However some companies provide you with a many solutions, you need to end up being choosy. Typically the companies that offer this kind of service plan can adapt in line with the requirements from the brides to be.

Some of the all mail buy star of the event businesses will also give you expertise for the bridesmaid and even groomsmen at the same time. This really is beneficial if you don’t have enough people to choose a person if you acquire committed abroad.

This is why, your choice is determined by how much money you happen to be prepared to expend and what expert services you are searching for in a foreign marital relationship. It is vital that you select one that gives you a good solutions on the proper selling price. You should select a snail mail order bride agency that is definitely well-established and it has proven it is dependability in addition to popularity.

Related posts