Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Τρίτη 19/9/2017

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2017.
  2. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
  3. Περί επιστροφής ποσού 149,46 € στον Κω/νο Μανέτα εκ διαδοχικής χρήσης τάφων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
  4. Περί επιστροφής ποσού 43,43 € στην Δέσποινα Σωτ. Καμηνάρη εκ ΤΑΠ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή δρόμων στην επέκταση σχεδίου Μεγάρων».
  7. Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων.
  8. Περί εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664.
  9. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαρέων στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button