Συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Μεγάρων στις 11 Απριλίου

Μεταξύ άλλων προτείνεται η εφαρμογή του εθνικού συστήματος δράσης της καταπολέμησης κάθε μορφής παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από δομές του Δ. Μεγάρων

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων που θα διεξαχθεί την 11η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας του e
presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με τις Δ/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

1. Πρόταση για εφαρμογή του εθνικού συστήματος δράσης της καταπολέμησης κάθε μορφής παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από δομές του Δήμου Μεγάρων.

2. Πρόταση για συγχρονισμό του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης με την λειτουργία των Δομών.

3. Συντήρηση Πρασίνου επί της οδού Ελευθερίας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγαρέων
Γκοσδή Χρυσή

Παρόμοια άρθρα

Back to top button