Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεγάρων τη Δευτέρα 25/5

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων το Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) – όπως ορίζει η υπ’ αριθ, 1822/16-03-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης -, την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

  • Ψήφισμα αντίδρασης σε ενδεχόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας προσφύγων μεταναστών στην περιοχή του Δήμου μας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button