Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεγάρων τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων την 11η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  1. Προτάσεις Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων προς Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Μεγαρέων για κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος έτους 2019-2023.
  2. Ορισμός τετραμελούς επιτροπής για την διαφύλαξη των λαογραφικών, ιστορικών και φωτογραφικών αρχείων των Μεγάρων .
  3. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Σταμάτιο Ματσούκα του Γεωργίου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό 28ης Οκτωβρίου 161 του Δήμου Μεγαρέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button