Απαλλαγή πληρωμής δημοτικών τελών επιχειρήσεων που είναι σε αναστολή

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων απαλλάσσονται από την καταβολή τελών Καθαριότητος και Φωτισμού οι επιχειρήσεις, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω κορωνοϊού.

Την Τρίτη του Πάσχα 21 Απριλίου 2020, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων και ομόφωνα αποφάσισε την απαλλαγή της καταβολής τελών Καθαριότητας και Φωτισμού των επιχειρήσεων, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Covid 19, για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο Μεγαρέων, γνωστοποιώντας τους ΚΑΔ δραστηριότητας, που προβλέπονται από την ως άνω αναφερομένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και τον αριθμό Μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ενημερωθεί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει απαλλαγή σε επόμενους λογαριασμούς.

Ποσά, που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν εντός του διαστήματος απαλλαγής, δύναται να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button