Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεγάρων στις 13/8

Συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινότητας Μεγάρων στις 13/8

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Καλείται το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 13η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 έως 21:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Κοινότητας Μεγαρέων επί του «Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής».

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

Related posts