Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων στις 2 Νοεμβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων και με ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 2α Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέματος της ημερησίας Δ/ξεως:

– Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Επίσης, την 2α Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Περί ενεργειών του Δήμου Μεγαρέων κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε περιοχές των Γερανείων.
2. Περί συμπαράστασης στους υπαλλήλους του «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου μας.
3. Περί έγκρισης της έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του π/σμού του Δήμου Μεγαρέων 3ου τριμήνου 2022
4. Περί έγκρισης ελέγχου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) γ’ τριμήνου 2022.
5. Περί μίσθωσης αγροτεμαχίου στην περιοχή Λάκκα Καλογήρου με απ’ ευθείας συμφωνία
6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 39/2022, απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ «Περί έγκρισης αναμόρφωσης της Εισηγητικής Έκθεσης Χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το οικονομικό έτος 2022».
7. Περί έγκρισης υποβολής αιτήματος Τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό MIS 5001587»
8. Περί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2023
9. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023
10. Περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2023
11. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης- αποχέτευσης για το έτος 2023.
12. Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων και Νέας Περάμου για το έτος 2023.
13. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών- πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2023.
14. Περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων από εμπόριο- πανηγύρεις, παζάρια κ.α. (αρθρ.19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958) για το έτος 2023.
15. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως υπεδάφους για το έτος 2023.
16. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2023.
17. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περίπτερου (Κουβούκλιο) για το έτος 2023.
18. Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2023.
19. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2023.
20. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κ. Ελευθερίου Ζησ. Λαγού
21. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κας Δήμητρας Παπαγιάννη.
22. Περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 32 παρ. 6 Ν. 1080/80) συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
23. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του Ν. 4830/2021 .
24. Περί επιχορήγησης του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
25. Περί παραχώρησης χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Νέας Περάμου «Γεώργιος Τσαλδάρης» στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» Δήμου Μεγαρέων.
26. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 251/2022, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος του Κυλικείου εντός του χώρου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, για τους μήνες από 1-7-2021 και εφεξής».
27. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 41/2022, απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης της μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα με δ.τ. «ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ», στην θέση ΕΛΙΔΑΡΙ – ΔΕ Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων» με πρόσωπο επί Δημοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».
28. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 42/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης άδειας τομής οδοστρώματος και σύνδεσης δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Σ.Ε.Α. Μεγάρων με το δίκτυο βιολογικού καθαρισμού Δήμου Μεγαρέων».
29. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 43/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων σήμανσης σε δρόμο της Πάχης παράλληλο με τον παραλιακό που εξυπηρετεί τις παρόδιες ιδιοκτησίες».
30. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 44/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ εμπρός από την οικία της κ. Κρίνας Γάτζου του Δημητρίου, επί της οδού Δημητρίου Μπερδελή αριθ. 20 στα Μέγαρα».
31. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 45/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ εμπρός από την οικία του κ. Αντώνιου Μπακαούκα του Σπύρου, επί της οδού Δαβάκη αριθ. 14 στα Μέγαρα».
32. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 46/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου του Παιδικού Σταθμού «ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ», ιδιοκτησίας κ. Στυλιανής Παπαγιάννη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 123 στα Μέγαρα».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button