Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων στις 23/5

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα), δια ζώσης για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για όσους αδυνατούν να προσέλθουν, σύμφωνα με τις Δ/ξεις της υπ’ αριθ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως :

1. Περί παραχώρησης χώρου για στέγαση Αστυνομικού Σταθμού στην Κινέτα.

2. Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζομένους του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που απέκλεισε η προκήρυξη 4Κ/2020.

3. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 1/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Δ’ δόση 2021)».

4. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Περί κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α’ δόση 2022)».

5. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 3/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: «Περί κατανομής συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2022 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

6. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ περί: «Γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 4ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο χώρο του παλαιού 7ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων για το σχολικό έτος 2022-
2023».

7. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ 5/2022 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ περί: «Γνωμοδότησης για την λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Μεγάρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων για το σχολικό έτος 2022-2023».

8. Περί τροποποίησης του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022. 9. Περί έγκριση αναμόρφωσης πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2022 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 96/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης έκθεσης των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων 1ου τριμήνου 2022».

11. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 97/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) (στοχοθεσίας) α’ τριμήνου 2022».

12. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης αποζημίωσης επικειμένων, στον κ. Βιέννα Αθανάσιο του Ιωάννη, κάτοικο Μεγαρέων, και επί της οδού τέρμα Μοράβα».

13. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης προσκύρωσης με συμβολαιογραφική πράξη της ιδιοκτησίας της κ. Αννας Κουτσοφιού, σύμφωνα με την παρ. 1, εδ.Ββ’ του άρθρου 73 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει».

14. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 17/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης προσκύρωσης με συμβολαιογραφική πράξη της ιδιοκτησίας της κ. Χρυσούλας Καράβολου, σύμφωνα με την παρ. 1, εδ.Ββ’ του άρθρου 73 του Νόμου 3852/2010 όπως ισχύει».

15. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για τον κ. Ανδρέου Ιωάννη του Θωμά, επί της οδού Αιόλου 45 στα Μέγαρα».

16. Περί έγκρισης λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Μεγαρέων προκειμένου να κατατεθεί το ποσό της πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022.

17. Περί αποζημίωσης ή μη γηπέδου (αγροτεμαχίου) ιδιοκτησίας κ. Βασ. Σακελλαρίου

18. Περί του πλάτους πεζοδρομίων των προς κατασκευή οδών για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».

19. Περί ορισμού Διαχειριστή στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών για τη δημιουργία τοπικών χρηστών στο ΟΠΣΑΑ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.

20. Περί ορισμού υπολόγου, υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ».

21. Περί ορισμού υπολόγου, υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ».

22. Περί ορισμού υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

23. Περί ορισμού υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔΑ)».

24. Περί έγκρισης επιπλέον αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου μας κ. Δημητρίου Κ. Μπέη, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 116/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

25. Περί γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δραστηριότητας με τίτλο ¨Μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (πτηνοτροφείο)¨ στη θέση ¨Άκρες ή Μύγιαρι¨ του Δήμου Μεγαρέων, με φορέα του έργου την ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button