Δ. Μεγαρέων: «Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας»

Δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων επισημαίνει ότι το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας προσδιορίζει τα σημεία και τις διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων από και προς κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και κτήρια, μέσα στα όρια του αστικού ιστού.

Ανάλογα με το σχεδιασμό και τις εκάστοτε ανάγκες, το Σ.Α.Π. μπορεί να περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης, χώρους υγιεινής, πεζοδρόμια, μπάρες ΑΜΕΑ, ζώνες όδευσης τυφλών, πινακίδες σήμανσης, φωτιστικά, νησίδες, παγκάκια κλπ.

Είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μίας «προσβάσιμης αλυσίδας», για την απρόσκοπτη μετακίνηση από και προς αυτά τα σημεία, με άμεσο όφελος την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Δημοτών. Πέραν αυτού, το Σ.Α.Π. συμβάλλει στην ανάδειξη κτηρίων και χώρων που οι δημότες εκτιμούν αλλά αποφεύγουν να επισκεφθούν, λόγω δυσκολιών πρόσβασης, στάθμευσης ή παραμονής.

Μετά από αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σχετική πρόταση εγκρίθηκε την Τετάρτη 1/6, δίνοντας μια επιτυχή έκβαση στην προσπάθεια του Δήμου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:
«Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 50.000 € για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) με την σημερινή απόφαση υπαριθμόν 240.3.1/ 2022 του Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου. Το σχέδιο αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, να επιτύχουμε χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να εκτελέσουμε έργα σχετικά με την αστική προσβασιμότητα».

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button