Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεγάρων- 10/06

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, στις 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την απόφαση της Γενικής Δ/νσης της Τράπεζας στο κλείσιμο του Υπ/τος της Εθνικής Τράπεζας Νέας Περάμου.
 2. Αναμόρφωση πρ/σμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2019.
 3. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Α’ τριμήνου 2019.
 4. Έγκριση ελέγχου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Α’ τριμήνου 2019.
 5. Έγκριση της υπ’ αριθ. 139/2019 απόφασης Διοικ. Σ/λίου του δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», περί υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του πρ/σμού εσόδων – δαπανών έτους 2019 για το 1ο τρίμηνο.
 6. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 7. Εξειδίκευση δαπανών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις  Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου
 8. Περί έγκρισης δαπάνης ταφής απόρου δημότη Μεγάρων.
 9. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 10. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
 11. Περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης κατασκευής Χρ. Ράπτη.
 12. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β’ δόση 2019).
 13. Ορισμός Προέδρου και αναπληρωτή αυτού για τα Β/θμιο Σ/λιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 μελέτης περί Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Ν.Π. έτους 2019.
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10951/30-5-19 μελέτης για την Προμήθεια τροφίμων έτους 2019 για τις ανάγκες των Ν.Π. του Δήμου ΗΡΟΔΩΡΟΣ – ΔΗΚΕΔΗΜΕ και για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων και την Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών (κωδ. ΟΠΣ 5001587) (επικαιροποίηση της 4240/25-2-2019  μελέτης λόγω αλλαγής συντελεστού Φ.Π.Α.).
 16. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
 17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση – επισκευή κεντρικών οδικών δικτύων των πόλεων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων»

 

 

 

 

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button