Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοινώνει: Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 10η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι εκτάκτων θεμάτων:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022.
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι σύμφωνα με α) τον αριθ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ 497/25-10- 2022 <<Οδηγό υποβολής προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 (ακριβές αντίγραφο Νοέμβριος 2022 έκδοση 1.1 ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και β) την υπ’ αριθ. 224/20-10- 2022 επιστολή του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης , οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι καλούνται εντός μηνός από την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης από το αρμόδιο όργανό τους δηλαδή την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία θα αποδέχονται την ανάληψη της υλοποίησης της δράσης που τους αναλογεί, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1 – <<Επιλέξιμοι Δήμοι και Δράσεις του έργου>> για κάθε ένα από αυτούς, να ενεργοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης που αφορούν στην υλοποίηση του ανωτέρου έργου. Η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Μεγαρέων διατυπώθηκε με την υπ.’ αριθ. 270/25-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαρέων. Ως ενεργοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης νοούνται α) η αποστολή πρόσκλησης προς υποψήφιο/ους για την υποβολή προσφοράς σε περιπτώσεις που επιτρέπεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμφώνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή β) η προκήρυξη διαγωνισμού σε κάθε άλλη περίπτωση.

2. Αλλαγής κατηγοριοποίησης αθλητικής εγκατάστασης Δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/2017 τ. Α’).
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι ότι ο αθλητικός σύλλογος «Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων» για την αγωνιστική περίοδο 2022 – 2023 θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου το οποίο ξεκινά την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 και πρέπει να γίνει η αλλαγή κατηγοριοποίησης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου, διότι το έχει ως έδρα του.

3. Παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μεγάρων (Βύζα) με αναπληρωματικό το Στάδιο Μεγαρέων Ολυμπιονικών για να χρησιμοποιηθούν ως έδρα για τους αγώνες του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ.
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι το πρωτάθλημα ξεκινά την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 και πρέπει να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια Αττικής για τον ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δ. Δήμας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button