Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – 27/2/2018

Παρακολουθήστε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την 27η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
1. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018.
3. Περί Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2018.
4. Περί Α’ αναμόρφωσης Εισηγητικής Έκθεσης Χρηματοδότησης ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικον. έτους 2018.
5. Περί Α’ αναμόρφωσης Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. οικονομικού έτους 2018.
6. Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την «Αναβίωση των εθίμων της Αποκριάς».
8. Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
9. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Κινέττας.
10. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την αποζημίωση σχολικών τροχονόμων (α’ δόση 2018).
11. Έγκριση του από 16/2/2018 πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Χριστουγέννων (ηχητικές υπηρεσίες)».
12. Ομοίως της εργασίας: «Εορτή πρωτοχρονιάς επομένου έτους (ηχητικές υπηρεσίες)».
13. Έγκριση του από 22/2/2018 πρωτοκόλλου συνολικής παραλαβής της εργασίας: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Μεγαρέων την 15/11/2017».
14. Περί παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων στον Α.Ο. «Ωρίων» για την διοργάνωση των Περιφερειακών Σχολικών Πρωταθλημάτων Σκάκι Δυτικής Αττικής.
15. Έγκριση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Μεγαρέων.
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 απόφασης Διοικ. Σ/λίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. «περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το οικονομικό έτους
2017».
17. Περί απαλλαγής πλημμυροπαθών της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου από το κλιμακωτό τιμολόγιο ύδρευσης.
18. Περί μη πληρωμής δικαιωμάτων σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων των αδόμητων οικοπέδων στην Νέα Πέραμο.
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής «περί δωρεάν τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων από την εταιρεία NEW STEP στους Κ.Χ. του Δήμου μας.
20. Περί εποχιακής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδος «SUN» από το έτος 2004 έως το έτος 2018.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button