Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Πέμπτη 1/8/2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, στις 21:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας Δ/ξεως:

  • Περί προτάσεως δημιουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Μεγαρέων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής <<Νεολαία 2017 – 2027>>.
  • Περί έγκρισης χορήγησης άδειας μουσικής – μουσικών οργάνων στον κ. Ιωάννη Νικολάου του Ελευθερίου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεως του στις 05/08/2019, στην Πλατεία Σωτήρος στα Μέγαρα.
  • Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων, στον Βασίλειο Κατσάμπα του Κων/νου, για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Απολλωνίας 1 στην παραλία Κινέττας του Δήμου Μεγαρέων.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button